Thủ tục và hồ sơ nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động

Nhờ luật sư tư vấn miễn phí về trương hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động như sau: Như đã từng hỏi trước đây mẹ tôi sinh năm 1968 và đang làm công nhân môi trường (thuộc nặng nhọc 50 tuổi nghỉ hưu) đóng bảo hiểm được 25 năm. Tôi muốn hỏi luật sư mẹ muốn về hưu năm nay liệu có tốt hơn năm sau không. Và thủ tục nghỉ hưu sớm như thế nào? Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi áp dụng theo mẫu của nghị định nào?. Mong luật sư sớm hồi đáp. Cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ thông tin bạn cung cấp, mẹ bạn sinh năm 1968, làm công việc nặng nhọc, độc hại và đã đóng bảo hiểm xã hội được 25 năm. Do đó, điều kiện để hưởng chế độ hưu trí thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.”

Vậy nếu ở thời điểm hiện tại mẹ bạn đã đủ 50 tuổi thì mẹ bạn hoàn toàn có đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí; và mức hưởng chế độ hưu trí sẽ căn cứ theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Đối với vấn đề lựa chọn nghỉ việc ở thời điểm hiện tại hay sang năm sẽ căn cứ vào nhu cầu của mẹ bạn. Nếu mẹ bạn có nhu cầu nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí thì có thể làm hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ hưu trí ngay mà không cần phải thông qua thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động

Hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ hưu trí được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 108. Hồ sơ hưởng lương hưu

1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật này.”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Kính gửi: Ban Giám Đốc Công Ty ……………………

Tên tôi là: ………………………………. sinh ngày ………. tháng ……….. năm ……….

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: ………………………………………………

Cơ quan, đơn vị: ………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại: ……………………………………………………………….

Số sổ BHXH: ………………………………………………………

Tổng số thời gian đóng BHXH: ……………………….năm ……………………. tháng

Mức lương hiện nay: ………………………………..

Nay tôi làm đơn xin Ban Giám đốc công ty cho phép tôi được nghỉ hưu theo quy định của pháp luật hiện hành:

Lý do: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ cư trú sau khi nghỉ hưu: ……………………………………………..

Trong khi chờ quyết định từ Ban Giám đốc, tôi xin chấp hành mọi sự điều động và phân công của đơn vị.

Xác nhận: …………………..

Lý do nghỉ: ………………….

Đề nghị cho nghỉ kể từ ngày: …………..

Giám đốc                                                                                Người làm đơn
                                                                                     

 (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *