Thủ tục và quyền lợi khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp động lao động

Kính chào luật sư, cho tôi hỏi về thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động như sau: Đơn vị chúng tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp công lập; Chúng tôi có một trường hợp người lao động sinh ngày 01/09/1960. Tổng thời gian đóng BH đến 2015 là 38 năm.Ngày 01/4/2015, đơn vị chúng tôi đã ra thông báo nghỉ hưu báo nghỉ hưu từ ngày 01/10/2015 tới người lao động. Đến ngày 15/6/2015, người lao động gửi đơn xin nghỉ hưu trước 3 tháng từ 01/7/2015.

Hỏi luật sư tư vấn: Người lao động trên có được nghỉ hưu trước 3 tháng không? Thủ tục cần thiết là gì? Chế độ người lao động được hưởng là gì Căn cứ pháp lý để áp dụng cho việc giải quyết thủ tục là gì? Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tới Luật Sư Toàn Quốc. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về quyền yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động trước khi nghỉ hưu

Theo quy định tại khoản 3 điều 37 Bộ luật lao động thì “ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Trong trường hợp của bạn, người lao động đã công tác tại đơn vị trong thời gian 38 năm. Như vậy, đây là hợp đồng không xác định thời hạn, do vậy người lao động hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định trích dẫn trên.

Thủ tục: người lao động gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tới người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày trước khi nghỉ việc. Sau khi nhận được thông báo của người lao động, người sử dụng lao động ra quyết định cho thôi việc đối với người lao động.

Thứ hai, chế độ người lao động được hưởng khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Một là, trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật thì người lao động được người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại khoản 1 điều 48 Bộ luật lao động.

Theo đó mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Hai là, người lao động sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội

Theo thông tin bạn cung cấp thì người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội 38 năm, do vậy:

– Được hưởng lương hưu hàng tháng nếu đủ các điều kiện về tuổi hưởng lương hưu

– Được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *