Tiền lương có được gộp vào tiền phụ cấp để xét tăng lương hay không?

Nội dung tư vấn : Chào luật sư cho tôi hỏi trường hợp: Tôi có hệ số lương 2,26, phụ cấp chức vụ phó bí thư Đảng ủy xã 0,25, vậy theo quy định tôi có được điều chỉnh tăng 8% lương theo quy định tại Nghị Định 17/2015/NĐ-CP hay không? cách tính bằng (2,26+0,25)*8% có đúng không? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Chào anh, cảm ơn anh đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, công  ty xin được tư vấn về trường hợp này của anh như sau:

Theo quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP có quy định đối tượng được điều chỉnh lương tăng 8% đó chính là :

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

c) Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;….

Mà bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 có quy định như sau:

Điều 4. Cán bộ, công chức

…3. Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Vậy nên, với trường hợp của anh thì anh đang là Phó bí thư Đảng uỷ thì anh sẽ thuộc đối tượng được hưởng tăng thêm 8% lương theo quy định của Nghị định 17/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tiền phụ cấp và tiền lương là 2 khoản khác nhau; cho nên, anh sẽ không được cộng tiền lương và tiền phụ cấp lại mà chỉ được lấy hệ số lương 2,26 để làm căn cứ được tăng thêm 8% thôi.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *