Tiền lương đối với hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

Nội dung yêu cầu tư vấn: Luật sư cho em hỏi, em mới vào làm hợp đông trong một trung tâm của sở lao động thương binh xã hội hà nội giữa năm 2015. Mức lương của em chỉ được trả theo nghị định 68/2000. Nhưng em thấy mức lương tối thiểu vùng lại cao hơn mức lương đó. Vậy em có được hưởng theo mức lương tối thiểu vùng không ạ? Quy định pháp luật thế nào mong luật sư tư vấn giúp. E xin cảm ơn

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 90 Bộ luật lao động 2012 quy định về Tiền lương

“1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định…”

Hợp đồng lao động được ký kết theo quy định của Nghị định 68/2000/NĐ-CP Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cũng là một loại hợp đồng lao động. Theo đó, tiền lương sẽ do các bên thỏa thuận song không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Mặt khác, theo quy định tại Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP hướng dẫn thực hiện NĐ 68/2000/NĐ-CP thì ngoài các chế độ được hưởng theo mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Quyết định số 207/LĐTBXH ngày 02 tháng 4 năm 1993 của Bộ Lao động – Thương binh vàXã hội, cá nhân trực tiếp làm hợp đồng được hưởng các chế độ, chính sách như cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp như sau:

“II.… 4.

4.1. Được áp dụng bảng lương hành chính quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 để xếp lương theo ngạch và để làm các công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

4.2. Được nâng bậc lương theo thâm niên quy định;

4.3. Được điều chỉnh mức lương khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu hoặc theo thang bảng lương mới do cải cách chính sách tiền lương.

4.4. Được tham gia học tập, bồi dưỡng theo yêu cầu của cơ quan;

4.5. Được hưởng các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội;

4.6. Nếu được cơ quan cử đi nước ngoài thì được hưởng quyền lợi như cán bộ, công chức,…”

Đồng thời, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng của Nghị định 68/2000/NĐ-CP nếu có hệ số lương dưới 2,34 thì sẽ được tăng lương 8% theo quy định của Nghị định 17/2015/NĐ-CP Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *