Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết được tính như thế nào?

Pháp luật lao động quy định như thế nào về làm thêm giờ? Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ khi không có sự đồng ý của người lao động không? Số giờ làm thêm tối đa theo quy định pháp luật? Tiền lương làm thêm giờ được tính như thế nào? Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết thì tiền lương được hưởng là bao nhiêu?

1. Luật sư tư vấn làm thêm giờ

Làm thêm giờ là một trong những quyền của người lao động, nó là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Trong thời gian làm thêm giờ, người lao động được hưởng các chế độ về tiền lương, thời giờ nghỉ ngơi,… theo quy định của Bộ luật lao động. Ngoài ra, việc tổ chức làm thêm giờ phải bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không vượt quá mức cho phép theo quy định pháp luật. Trường hợp bạn có vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người lao động khi làm thêm giờ thì bạn có thể gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc hoặc gọi Hotline0926 220 286 để được chúng tôi hỗ trợ các vấn đề như:

– Tư vấn cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương;

– Tư vấn về số giờ làm thêm theo quy định Bộ luật lao động hiện hành;

– Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên khi làm thêm giờ;

– Hướng dẫn giải quyết trường hợp có vi phạm quy điijnh pháp luật về làm thêm giờ;

– Tư vấn, hướng dẫn giải quyết các vấn đề khác của lao động.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết được tính như thế nào?

Nội dung tư vấn như sau: Thưa luật sư. Tôi có thắc mắc về cách tính lương của NLĐ, cụ thể như sau: Trường hợp doanh nghiệp làm theo chế độ 3 ca, người lao động hưởng lương theo thời gian, làm ca đêm từ 22 giờ đêm thứ ba đến 06 giờ sáng thứ tư (thứ tư là ngày nghỉ lễ, tết), sau đó được nghỉ chuyển ca 16 tiếng và làm tiếp từ 22 giờ đêm thứ tư đến 06 giờ sáng thứ năm.Trong trường hợp này sẽ tính lương cho người lao động như thế nào ạ? Tôi có thể phân tích cách tính lương như sau (nếu chưa đúng mong luật sư sẽ giải thích cụ thể cách tính lương đúng): – Từ 22 giờ đêm đến 00 giờ đêm thứ ba sẽ được hưởng lương làm ca đêm ngày thứ ba được tăng thêm 30% so với lương giờ ban ngày bình thường- Từ 00 giờ đến 06 giờ sáng thứ tư ngày lễ, tết thì theo luật sẽ vẫn là làm vào ca đêm, vậy sẽ được hưởng lương 06 tiếng thêm giờ vào ca đêm của ngày lễ, tết tính 390% – Từ 22 giờ đêm thứ tư đến 00 giờ đêm thứ tư cũng được tính là làm thêm 02 tiếng ca đêm của ngày lễ, tết hưởng 390% lương. – Từ 00 giờ đến 06 giờ sáng thứ năm thì được hưởng lương làm ca đêm ngày thường chỉ được thêm 30% Mong luật sư sớm giải đáp, xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ tại Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Điều 25. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;

b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

3. Người lao động làm việc vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

4. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.

5. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

6. Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Nghị định này.

Theo thông tin bạn cung cấp thì người lao động công ty bạn làm việc vào ca đêm từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau. Trong đó, có thời gian từ 22 giờ đêm thứ ba đến 06 giờ sáng thứ tư (thứ tư là ngày nghỉ lễ, tết), sau đó được nghỉ chuyển ca 16 tiếng và làm tiếp từ 22 giờ đêm thứ tư đến 06 giờ sáng thứ năm.

Căn cứ theo quy định trên thì tiền lương sẽ được tính như sau:

– Từ 22 giờ đêm đến 00 giờ đêm thứ ba sẽ được hưởng lương làm ca đêm ngày thứ ba và được tăng thêm 30% so với lương giờ ban ngày bình thường;

– Từ 00 giờ đến 06 giờ sáng thứ tư (ngày lễ, tết) thì sẽ tính là thời gian làm thêm giờ vào ban đêm, do vậy tiền lương sẽ được tính: 300% (tiền lương làm thêm giờ ngày lễ, tết) + 30% (làm việc vào ban đêm) + 20% x tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày lễ, tết (300%) = 390%.

– Từ 22 giờ đêm thứ tư đến 00 giờ đêm thứ tư (ngày lễ, tết) sẽ được tính là thời gian làm thêm giờ vào ban đêm, do đó tiền lương được hưởng sẽ là 390%. Từ 00 giờ đến 06 giờ sáng thứ năm thì được hưởng lương làm ca đêm ngày thường thì sẽ được thêm 30%.

Như vậy, các tính tiền lương của bạn ở trên là chính xác.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *