Đăng ký nhãn hiệu với hình ảnh con chim, con dơi

Chim, dơi được lấy làm nhiều biểu tượng đặc thù cho các nhãn sản phẩm, dịch vụ. Chính vì vậy cho nhiều nhà kinh doanh tìm cho mình một hình ảnh độc đáo trên nhãn hiệu của mình với hình con dơi, hình con chim trên nhãn. Đăng ký nhãn hiệu với hình ảnh con …

Đăng ký nhãn hiệu với hình ảnh con chim, con dơi Read More »