Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Ba tôi năm nay 52 tuổi, đã đóng bảo hiểm 30 năm. Hiện tại là công nhân tại Tổ Đúc (độc hại) của Xí nghiệp X, nay muốn về hưu trước tuổi theo Nghị Định số 108/2014/NĐ-CP thì có được không? Thủ tục như thế nào? Đến tháng 7/2015 Xí nghiệp chuyển qua Cổ Phần mà xin về hưu trước tuổi thì có gì khác nhau không? Mong văn phòng tư vấn giúp tôi, chân thành cảm ơn!

Trả lời: Luật Sư Toàn Quốc xin tư vấn cho bạn như sau.

Thứ nhất, Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế quy định cụ thể về đối tượng áp dụng:

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã;

2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật.

4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động).

5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

6. Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội.

Dựa theo thông tin bạn cung cấp thì ba của bạn không thuộc đối tượng áp dụng tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Do vậy nếu ba bạn muốn về hưu trước tuổi thì không áp dụng theo nghị định này.

Thứ hai, để được nghỉ hưu trước tuổi, trước tiên ba bạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006:

“Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”
Bên cạnh đó, khi xí nghiệp của ba bạn chuyển đổi thành công ty cổ phần thì không làm ảnh hưởng đến chế độ hưu trí của ba bạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *