Tính mức trợ cấp thất nghiệp

Chào luật sư! Em có vấn đề muốn hỏi về Hưởng BHTN như sau: Em có làm trong một công ty ở tp HCM và có tham gia bảo hiểm xã hội. Em vừa nghỉ việc 5/201x đến 7/201x. Vậy đến khi em lãnh tiền sẽ được bao nhiêu? Mong luật sư tư vấn. Thời gian đóng bảo hiểm của em như sau: Tháng 6 -12/2010 la 1.500.000; Thang 1- 3/2011 la 1.850.000; Thang 4-9/ 2011 la.2.200.000.; Thang 10/2011- 1/2011 la.2.4 00.000; Tháng 2-3/ 201x la 2.800.000

Tháng 4-12/2013  la 3.200.000; Tháng 1-3/2014   la 3.200.000; Tháng 4-6/ 2014 la 3.500.000; Thang 7-2/201x về sau là 4.000.000. Mong được sự trả lời của luật sư. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, khi người lao động nghỉ việc thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng phải đáp ứng các điều kiện luật định. Tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định các điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp”.

Khi bạn đáp ứng đủ các điều kiện trên thì bạn đến tổ chức bảo hiểm xã hội lãnh tiền trợ cấp. Về mức hưởng trợ cấp được quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013:

Mức lương trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thức hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu cùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chất dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc”.

Theo như thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn, đến tháng 2/201x bạn ngừng đóng BHXH. Như vậy 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp sẽ được tính từ tháng 10/201x đến 12/201x và từ tháng 1/201x đến 2/201x. Mức lương bình quân trong 6 tháng này là 4 000 000 đồng. Lúc này mức lương trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của bạn là: 60%*4.000.000 đồng = 2.400.000 đồng.

————

Câu hỏi thứ 2 – Cách tính trợ cấp thôi việc

Kính gửi : CÔNG TY LUẬT MINH GIA. Em làm việc tại doanh nghiệp 100% nước ngoài từ tháng 8.2013 tới nay. hai tuần trước công ty có họp va thông báo điều chuyển em sang lam việc khác với vị trí công việc ma em đang đảm nhận suốt thời gian qua.Vi lý do: công ty điều chyển công việc không đúng với thỏa thuận, chưc vụ va HĐLĐ do vậy em đã lam đơn xin nghỉ theo quy định .vậy cho em hỏi em có được nhận trợ cấp thô việc không?em có coi va tham khảo trên mạng, co nói : nếu chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật thi công ty vẫn phải thanh toán trợ cấp thôi việc .phiền xac nhận hộ em hai thông tin:thư nhất: em có được nhận trợ cấp thôi việc không?Thứ hai:  em hỏi thêm vạy nếu trong trường hợp này ma em được lĩnh tiền trợ cấp thôi việc thi cung chi được linh theo cách tính dưới đúng không?- Lam viec bắt đầu từ ngày 06.08.2013 – Tham gia bảo hiểm từ tháng 02.2014- Nghỉ việc la tháng 05.2017Vậy em sẽ được nhận tiền trợ cấp thôi việc từ ngày 06.08.2013 tới tháng 02.2014 (7 tháng) , va theo luật nếu trên 6 tháng thi sẽ tính la 1 năm.Vậy theo cách hiểu trên có phải em sẽ được nhận 0.5 tháng tiền lương đúng không?

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 48 BLLĐ 2012 quy định Trợ cấp thôi việc

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Nếu anh/chị thực hiện chấm dứt HDLĐ theo thỏa thuận của hai bên (xin nghỉ và công ty đồng ý cho nghỉ) hoặc thực hiện thực hiện đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng luật thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc. Việc làm tròn thời gian tính được quy định như sau:

Điểm c khoản 3 điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định: “thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *