Tính trợ cấp thôi việc

Em làm việc tại công ty cách đây 10 năm. Năm 2015 mới bắt đầu đóng BH thất nghiệp. Ngày 28-02-2018 em sẽ chính thức nghỉ việc sau khi đã hoàn thành tốt mọi công việc, vậy em có thể yêu cầu cty trả trợ cấp thôi việc cho 10 năm em làm việc được không ạ? Và mức trợ cấp em sẽ được hưởng là bao nhiêu ạ?

Nội dung câu hỏi: Em làm việc tại một cty nhỏ, mô hình gia đình, với lương thỏa thuận là 10 tr cách đây 10 năm, cuối năm sẽ được hưởng 4 tháng tiền lương, hợp đồng lao động ký với mức lương thấp nhất để lách BHXH, năm 2015 mới bắt đầu đóng BH thất nghiệp. Năm 2017 mức lương của em là 20 tr, và cuối năm cty vẫn trả em 4 tháng lương là 80 tr, cuối tháng hai này 28-02-2018 em sẽ chính thức nghỉ việc sau khi đã hoàn thành tốt mọi công việc (là phía cty có y muốn em nghỉ việc), vậy em có thể yêu cầu cty trả trợ cấp thôi việc cho 10 năm em làm việc được không ạ? Và mức trợ cấp em sẽ được hưởng là bao nhiêu ạ?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết như sau:

“…

3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó: 

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội; 

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; 

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc. 

…”.

Trường hợp của bạn, bạn làm việc cách đây 10 năm, cuối năm sẽ được hưởng 4 tháng tiền lương, năm 2015 mới bắt đầu đóng BH thất nghiệp. Ngày 28-02-2018 bạn chính thức nghỉ việc. Đây là trường hợp bạn đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Bộ luật lao động, nên bạn được hưởng trợ cấp thôi việc khi thôi việc.

Nếu bạn bắt đầu làm việc tại công ty từ tháng 1/2008 và thôi việc ngày 28-02-2018, thì tổng thời gian làm việc thực tế tại công ty là 10 năm và 2 tháng, trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (do bạn không cung cấp ngày tham gia cụ thể nên chúng tôi tạm lấy ngày 1/1/2015) là 3 năm 2 tháng, còn lại thời gian được hưởng trợ cấp thôi việc là 7 năm.

Nếu bạn bắt đầu làm việc tại công ty từ sau tháng 1/2008 đến tháng 6/2008, thôi việc vào tháng 2/2018 thì sau khi lấy tổng thời gian làm việc thực tế tại công ty, trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 3 năm 2 tháng, mà thời gian còn lại để tính hưởng trợ cấp thôi việc là 6 năm lẻ 6 tháng trở lên thì được tính bằng 7 năm.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi bạn thôi việc.

Do đó, công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn như sau: ½ tháng lương x 7 năm = 3.5 tháng tiền lương.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *