Tổng đài luật sư tư vấn luật Đầu tư nước ngoài trực tuyến

Tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài trực tuyến qua điện thoại tại Luật Sư Toàn Quốc là hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức, thương nhân nước ngoài trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu thị trường và đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Qua tổng đài luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước sẽ được luật sư tư vấn quy định pháp luật Đầu tư, hình thức và thủ tục đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như nhà đầu tư Việt Nam mở rộng đầu tư kinh doanh ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, luật sư tư vấn quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Quý khách hàng, nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tuyến vui lòng liên hệ Tổng đài luật sư 0926 220 286 để được luật sư tư vấn, hướng dẫn quy định pháp luật về Đầu tư như sau:

1.  Tổng đài luật sư tư vấn quy định pháp luật về Mở cửa thị trường, đầu tư liên quan đến thương mại; Tư vấn quy định về chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài và vấn đề chuyển vốn, tài sản vào Việt Nam;

2.  Tư vấn quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư;

3.  Luật sư tư vấn quy định về hình thức đầu tư:

+   Tư vấn quy định về các hình thức đầu tư trực tiếp và hình thức đầu tư gián tiếp;

+   Tư vấn đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, Đầu tư theo hợp đồng, Đầu tư phát triển kinh doanh;

+   Tư vấn quy định về Góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập, mua lại.

4.  Luật sư tư vấn quy định về lĩnh vực đầu tư (ưu đãi đầu tư và hạn chế đầu tư), quy định về địa bàn đầu tư (địa bàn ưu đãi, hỗ trợ đầu tư…);

5.  Luật sư tư vấn quy định pháp luật về thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư, tư vấn quy định pháp luật về vấn đề đầu tư, kinh doanh vốn Nhà nước.

6.  Tư vấn quy định về đầu tư ra nước ngoài, thủ tục đầu tư ra nước ngoài và quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư.

7.  Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến vấn đề Đầu tư:

+   Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

+   Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam;

+   Tranh chấp mà một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau;

+   Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam.

Thời gian hoạt động: Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Đầu tư trực tuyến 0926 220 286 hoạt động tất cả các ngày trong tuần từ 7h30 sáng đến 21h30′ (Trong trường hợp không được luật sư tư vấn kịp thời quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Email tuvanluatdanviet@gmail.com để được hỗ trợ).

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *