Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi làm mất thiết bị của công ty?

Luật sư tư vấn về: Chào bạn Hiện tôi là nhân viên của một cửa hàng tiện lợi.Vừa qua tôi có làm mất thiết bị của công ty. Khi tôi thực hiện công việc tôi đã để thiết bị đó vào rổ,sau một lúc tôi đế rác lên rổ và thời gian làm tôi quên mất trong rổ đó có thiết bị. Sau đó tôi mới chính tay mình cầm rổ đó đi đô rác . Vài ngày sau tôi nhận được một biên bản có chữ ký của tôi và cửa hàng trưởng về vấn đề tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiết bị do đây là lần đầu tiên và số tiền đền quá lớn .

Luật sư tư vấn về: Chào bạn Hiện tôi là nhân viên của một cửa hàng tiện lợi.Vừa qua tôi có làm mất thiết bị của công ty. Khi tôi thực hiện công việc tôi đã để thiết bị đó vào rổ,sau một lúc tôi đế rác lên rổ và thời gian làm tôi quên mất trong rổ đó có thiết bị. Sau đó tôi mới chính tay mình cầm rổ đó đi đô rác . Vài ngày sau tôi nhận được một biên bản có chữ ký của tôi và cửa hàng trưởng về vấn đề tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiết bị do đây là lần đầu tiên và số tiền đền quá lớn . Nhưng lại cách vài ngày công ty lại yêu cầu tôi phải bồi thường số tiền 40% của tiền thiết bị. Vậy cho tôi hỏi tôi phải chịu trách nhiệm bồi thường một mình hay cả tập thể làm việc chung với tôi ca đó sẽ chia ra trách nhiệm Rất mong được sự hồi đáp của bạn. Tôi chỉ là sinh viên đi làm thêm,tôi rất cần hỗ trợ thắc mắc từ phía bạn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, bạn là người có lỗi trong việc làm mất thiết bị của công ty nên bạn là người phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Những người làm cùng ca với bạn không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiết bị này.

Thứ hai, về biên bản miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Bạn phải tìm hiểu xem cửa hàng trưởng nơi bạn làm việc có thẩm quyền miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bạn hay không?

Nếu cửa hàng trưởng có thẩm quyền miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bạn thì bạn không phải bồi thường thiệt hại mà cửa hàng trưởng sẽ là người trách nhiệm đối với công ty về thiệt hại này.

Nếu cửa hàng trưởng không có thẩm quyền miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì biên bản miễn trách nhiệm bồi thường được kí giữa bạn và cửa hàng trưởng không có hiệu lực. Như vậy, bạn có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho bên công ty theo quy định tại khoản 2, Điều 130, Bộ luật lao động năm 2012:

“2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.”

Do đó, nếu công ty yêu cầu bạn phải bồi thường 40% số tiền thiết bị thì bạn bắt buộc phải bồi thường trong trường hợp này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *