Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Luật sư tư vấn về trường hợp nghỉ việc mà 3 tháng vẫn chưa trả sổ bảo hiểm và chi trả trợ cấp thôi việc và cách tính trợ cấp thôi việc. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Kính gửi  Luật sư cho tôi hỏi vấn đề như sau:

Tôi muốn hỏi về trường hợp của tôi với công ty cũ, hiện nay tôi đã nghỉ việc hơn 2 tháng nhưng đến thời điểm này công Ty vẫn chưa trả sổ Bảo Hiểm và chi trợ cấp thôi việc cho tôi. Thời gian Tôi vào làm tại công Ty là 15/9/2002 Đến ngày 06/5/2015 được 151 tháng, hệ số tiền lượng là 4,2. Nhờ luật sư tư vấn giùm tôi cách tính trợ cấp thôi việc đúng theo qui định pháp luật hiện thời
Tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Chào chị, cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, công  ty xin được tư vấn về trường hợp này của chị như sau:

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 về trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc như sau:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Cho nên, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan tức là bên công ty sẽ phải thanh toán các khoản trợ cấp cho chị kèm theo sổ bảo hiểm xã hội trong vòng 7 ngày.

Tuy nhiên, trong số thời gian mà chị đã làm việc tại công ty còn phải xem xét về thời gian chị đóng bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu, nếu như có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì chị sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp ( khi đáp ứng điều kiện về thời gian đóng trợ cấp thất nghiệp) và thời gian chưa đóng trợ cấp thất nghiệp thì chị sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật và chị có thể tham khảo công thức tính trợ cấp thôi việc theo bài viết sau: Tư vấn về cách tính trợ cấp thôi việc

Xem thêm và tham khảo:

Nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật tư khi thực hiện hợp đồng có được không?

Phân chia quyền sử dụng đất sau khi ly hôn

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *