Trợ cấp thôi việc có phụ thuộc vào thời gian đóng BHXH không

Luật sư tư vấn về cách tính trợ cấp thôi việc. Thời gian dùng để tính trợ cấp thôi việc có phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động không? Nội dung hỏi và tư vấn như sau:

Nội dung cần tư vấn:

E xin hỏi luật sư một trường hợp khi nghỉ việc tại cơ quan. Trong sổ BHXH, anh A đã tham gia BHXH từ năm 2005 (là lao động hợp đồng). Đến năm 2011 trúng tuyển viên chức vào cơ quan đơn vị sự nghiệp. Năm 2015, a A được nghỉ thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Khi có quyết định của cơ quan cấp trên có thẩm quyền thì cơ quan sử dụng anh A đã báo giảm tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

1. Vậy anh A có được đơn vị sự nghiệp hiện nay tính hưởng trợ cấp thôi việc theo sổ bảo hiểm xã hội của cơ quan trước hay không?

2. Cách tính và thủ tục như thế nào? Và áp dụng văn bản nào? (anh  A nói chưa được hưởng trợ cấp lần nào).

Trân trọng cảm ơn luật sư!

Trả lời: Luật Sư Toàn Quốc xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Do vậy việc tính trợ cấp thôi việc sẽ không phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động mà chỉ phụ thuộc vào thời gian làm việc thường xuyên cho người lao động.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Trường hợp của anh A, tại đơn vị sự nghiệp mới anh đã làm được 4 năm, tương đương 48 tháng. Sau đó trừ đi khoảng thời gian anh A đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. (Trường hợp này do anh A chưa được hưởng trợ cấp lần nào nên thời gian này tính bằng 0)

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Bên cạnh đó, về thủ tục tính trợ cấp thôi việc, bạn có thể tham khảo bài viết tư vấn tương tự sau đây: >> Hỏi tư vấn về cách tính trợ cấp thôi việc.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *