Trúng tuyển viên chức lần thứ hai được hưởng lương thế nào?

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào LS! Cho tôi hỏi một vấn đề rường hợp thi tuyển viên chức và đã trúng tuyển lần thứ hai được hưởng lương với hệ số như nào? anh giúp tôi nhé! Tôi là giáo viên, ra trường năm 2003, và được xét tuyển vào biên chế nhà nước cùng năm 2003. Đến năm 2010, trường tôi đang công tác được chuyển đổi mô hình đào tạo thành trường tư thục, do một công ty tư nhân quản lý, vì hoàn cảnh tôi ở lại trường,

Tôi xin thôi biên chế nhà nước và vẫn giữ nguyên bảo hiểm xã hội. Từ năm 2010 đến nay, tôi được công ty đóng bảo hiểm bắt buộc đầy đủ. Năm 2015, tôi lại thi tuyển viên chức nhà nước và trúng tuyển. Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi, hệ số lương được tính như thế nào, có được tính theo sổ BHXH hay không?

Cảm ơn anh LS rất nhiều!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đên bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức:

Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm vệc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức

Như vậy, chỉ trong trường hợp viên chức chuyển công tác tới cơ quan mới (theo quyết định hành chính) thì mới được tính lương theo hệ số lương cũ. Năm 2010 chị  xin thôi biên chế và làm việc theo hợp đồng lao động, lúc này chị đã không còn được tính lương theo hệ số lương nữa. Năm 2015 chị trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức chứ không phải là được thuyên chuyển tới cơ quan khác theo quyết định hành chính nên không được tính lương theo diễn biến tiền lương, quá trình công tác.

Ngoài ra, do công ty chị làm việc đã không còn là đơn vị sự nghiệp công lập nên sẽ không tính lương theo hệ số lương nữa. Việc vẫn giữ nguyên bảo hiểm xã hội, tức là công ty  đóng bảo hiểm theo mức lương của chị (tính theo hệ số) tại thời điểm chuyển đổi loại hình từ công lập sang tư thục. Nhưng sau đó lương chị sẽ được tăng theo thang bảng lương của công ty chứ không theo hệ số lương nữa. Rõ ràng việc giữ nguyên bảo hiểm xã hội không tương đương với việc chị vẫn được hưởng lương theo hệ số. Nên việc chị trúng tuyển viên chức, sẽ không được tính tiếp từ hệ số lương cũ mà tính lại từ đầu như nhân viên mới và không tính theo sổ BHXH.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *