Trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần khi thôi việc

Luật sư tư vấn về trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 2/2012 đến tháng 9/2013 thì có được nhận bảo hiểm xã hội một lần hay không? Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn : Chào anh. Tôi có một vấn đề nhờ anh tư vấn, vì hiện giờ tôi đang băn khoăn không biết hỏi ai, trước tiên cho tôi gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến anh. Vấn đề của tôi như sau: Trước đây tôi làm việc cho một đơn vị trực thuộc quân đội, tôi là lao động hợp đồng, được tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 2/2012, đến tháng 9/2013 thì tôi nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Người phụ trách mảng BHXH có gọi điện thoại cho tôi đến nhận sổ BHXH, nhưng do điều kiện ở xa, và một số lý do nên tôi vẫn chưa nhận sổ BH, hiện nay sổ BH chị nhân viên công ty vẫn còn giữ giúp cho tôi. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp của tôi khi nhận sổ có được hưởng trợ cấp 1 lần hay không? hoặc sau này tôi làm việc nơi khác có được tiếp tục đóng hay không? xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào anh, cảm ơn anh đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này của anh như sau:

Căn cứ theo Luật bảo hiểm xã hội 2006 có quy định về trường hợp trên như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức; 

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Vậy nên, nếu như anh làm việc trong quân đội mà làm các chức vụ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân,….thì khi thôi việc anh sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Và nếu như anh không hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì anh có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để khi làm ở nơi khác anh có thể tiếp tục đóng bảo hiểm để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật như sau:

Điều 57. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *