Trường hợp nào được lĩnh bảo hiểm xã hội một lần?

Câu hỏi: Chào luật sư, Tôi sinh ngày 08/8/1965 tôi vào công nhân tháng 4/1984 . Hệ số lương 4.05 tôi đã xin nghỉ việc từ tháng 7/2014 do bị bệnh lao phổi. Tôi hiện đang bị bệnh lao phổi kháng thuốc đợt 2. Nay tôi muốn xin lãnh BHXH 1 lần được không và khi nào tôi làm đơn xin lãnh đươc? thủ tục thế nào? Xin trả lời giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2006:

Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.”

*Nếu trong 30 năm bác làm việc mà bác chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì bác có thể làm thủ tục xin lĩnh bảo hiểm xã hội một lần.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Quyết định nghỉ việc trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật này.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này.

4. Bản sao giấy tờ định cư ở nước ngoài trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 55 của Luật này.

5. Đơn đề nghị của người lao động trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật này.”

Hồ sơ nộp trực tiếp tại tổ chức bảo hiểm nơi bác đóng bảo hiểm xã hội.

*Nếu trong 30 năm là việc bác đã đóng đủ hoặc trên 20 năm bảo hiểm xã hội thì có thể bác sẽ đủ điều kiện được hưởng lương hưu nếu vào trường hợp suy giảm khả năng lao động do bệnh tật.

Theo điều 51 Luật bảo hiểm xã hội 2006:

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *