Trường hợp nào viên chức phải bồi thường chi phí đào tạo?

Nội dung tư vấn: Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì tại khoản 4 Điều 36 quy định về đào tạo và đền bù chi phí đào tạo như sau:

“4. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:”

Điểm c): “Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Cụ thể khoản 2 ” Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hải quan nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo”

Trường hợp của tôi đã có cơ quan công tác và hợp đồng không xác định thời hạn, được Nhà nước cử đi học ở nước ngoài, đã hoàn thành khóa học và được cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ trở về. Nhưng lúc làm hồ sơ nộp đi học thì các quyết định không đề cập đến sau khi học xong phải cam kết làm việc trong thời gian bao lâu, chỉ nói chung chung là về công tác lâu dài tại cơ quan cử đi học.

Vậy khi tôi xin nghỉ việc có bị đền bù không theo nghị định này không?

Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định về điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo như sau:

” 2. Điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo:

a) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức;

b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hải quan nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo”.

Cụ thể là khi bạn được cử đi đào tạo ở nước ngoài và mặc dù không có bản cam kết thực hiện nhiệm vụ nhưng đó là 1 trong các điều kiện để được cử đi đào tạo ở nước ngoài.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì nếu bạn xin nghỉ việc trước thời gian phải công tác ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo thì bạn vẫn phải bồi thường chi phí đào tạo cho cơ quan căn cứ tại điểm c – Khoản 4 Điều 36 quy định về viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:

” c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này”.

Bạn chỉ không phải bồi thường chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 15/2012 của Bộ nội vụ, bao gồm các trường hợp sau:

a) Viên chức không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị, có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Viên chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết phải thuyên chuyn công tác được cơ quan có thẩm quyền đồng ý;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hp đồng đối với viên chức khi đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô, không còn vị trí việc làm hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Về cách chi phí bồi thường đào tạo của viên chức chúng tôi đã có 1 bài viết cụ thể, bạn có thể tham khảo : Tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *