Trường hợp người lao động không được chốt sổ BHXH?

Nội dung tư vấn: chồng tôi có đóng bảo hiểm ở 1 công ty trong 2 năm sau đó công ty giải thể không chốt được sổ bảo hiểm. Sau đó chuyển sang công ty thứ 2 đóng bảo hiểm 5 năm. Giờ chuyển sang công ty khác muôn công ty thứ 2 chốt sổ bảo hiểm nhưng bên đó bảo không chốt được khi công ty thứ 1 không chốt

Nhưng công ty thứ 1 thì đã bị phá sản và nhân viên bảo hiểm ở nơi đóng bảo hiểm của công ty thứ 1 nói là không thể chốt được. Vậy làm thế nào để chồng tôi chốt được 5 năm bảo hiểm đóng ở công ty thứ 2. Cảm ơn quý công ty.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“3.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.”.

Như vậy, khi công ty cũ đã phá sản, người lao động có thể tự đến cơ quan BHXH nơi công ty đó đóng BHXH để đề nghị chốt sổ BHXH. Tuy nhiên, nếu công ty cũ chưa đóng đủ thì bạn chỉ được xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng.

Do đó, trong trường hợp này, do công ty thứ nhất đã phá sản nên chồng của bạn cần liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty thứ nhất đóng để làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội. Sau khi đã chốt ở công ty thứ nhất, nộp sổ bảo hiểm xã hội để chốt ở các công ty làm việc sau đó.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *