Trường hợp thôi việc tại công ty trước thời hạn ?

Nghỉ việc trước thời hạn nhưng không được giám đốc ký đơn xin thôi việc đồng thời bị truy thu lương đối với số ngày đã xin nghỉ phép ? Làm thế nào để không bị truy thu lương?

Câu hỏi tư vấn: Thân chào luật sư! Nhờ luật sư tư vấn về trường hợp thôi việc trước thời hạn như sau: Em viết đơn xin thôi việc từ ngày 29/06/2015, 30 ngày sau tức ngày 29/07/2015 em mới được thôi việc vì hợp đồng của em là 12 tháng. Tuy nhiên em có được sự đồng ý của Trưởng phòng cho em vào nhân sự làm việc đến 05/07/2015, từ ngày 06/07/2015 em có làm đơn xin nghỉ không lương đến ngày 29/07/2015, có trưởng phòng kí. Trước khi nghỉ em đã bàn giao cho người mới, có kí nhận đầy đủ. Nhưng nay giám đốc không đồng ý cho nghỉ, không kí đơn xin thôi việc và đòi truy thu lại lương tháng 06/2015 của em cho số ngày nghỉ em đã xin phép.Như vậy, có đúng luật không ?

Trả lời tư vấn :Đối với câu hỏi của bạn ,chúng tôi xin tư vấn như sau :

Theo như bạn đã trình bày thì hợp đồng của bạn là 12 tháng ,theo đó chúng tôi hiểu rằng loại hợp đồng mà bạn đang làm tại công ty là loại hợp đồng xác định thời hạn theo quy định Điểm b  Khoản 1 Điều 12 của Bộ luật lao động “

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, khi xác định được loại hợp đồng của bạn là hợp đồng xác định thời hạn, theo đó khi muốn chấm dứt hợp đồng với công ty thì phải báo trước cho công ty biết trước ít nhất 30 ngày làm việc .

Đối với việc bạn làm đơn xin nghỉ trước thời hạn và được sự đồng ý của Trưởng phòng ( người có quyền trong việc tuyển dụng ,sử dụng ..lao động) .Theo đó, việc chấm dứt hợp đồng này dựa trên sự thỏa thuận của hai bên theo quy định Khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động 2012 về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.Khi giám đốc không ký đơn xin thôi việc của bạn thì bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại ,kiện ra tòa án nếu có thể .

Về vấn đề đòi truy thu lại lương tháng 06/2015 của bạn cho số ngày nghỉ đã xin phép. Vấn đề này không hề liên quan gì tới việc ký chấm dứt hợp đồng lao động với bạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *