Trường hợp tiếp tục ký hợp đồng lao động khi đã đến tuổi nghỉ hưu

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp tiếp tục ký hợp đồng lao động với người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu và việc chủ đầu tư vẫn giao nhiệm vụ kế toán trưởng cho người kế toán trưởng đã đến tuổi nghỉ hưu

Nội dung đề nghị tư vấn:

Xin nhờ Luật sư tư vấn giúp một số vướng mắc như sau: Ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập để giúp chủ đầu tư( UBND huyện) quản lý dự án đầu tư XD trên địa bàn huyện. Người kế toán trưởng đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng căn cứ theo luật lao động hai bên thỏa thuận ký hợp đồng lao đông mới để làm việc lại và chủ đầu tư vẫn giao nhiệm vụ kế toán trưởng cho người này. Như vậy có sai Luật không? (Ngày 05/6/2013 Bộ Nội Vụ ban hành văn bản số 1917/BNV-TCCB về việc xác định mô hình tổ chức và cơ chế quản lý nhân sự tại Ban Quản lý dự án đầu tư. Qua đó các Ban QLDA không được xem là cơ quan hành chính hoặc đơn vị sự nghiệp công lập mà chỉ là một tổ chức do chủ đầu tư thành lập để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án và quy định rõ tùy thuộc vào quy mô của từng dự án khả năng tài chính và nhiệm vụ được giao, Giám đốc ban Quản lý dự án được quyền tuyển dụng nhân sự nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được chủ đầu tư giao. việc tuyển dụng, bố trí sử dụng chế độ chính sách, nhân sự làm việc tại ban QLDA được thực hiện theo chế độ hợp đồng lao đông quy định tại Bộ Luật lao động). Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc Ban quản lý dự án tiếp tục ký hợp đồng lao động với người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu:

Điều 167 Bộ luật lao động 2012 về sử dụng người lao động cao tuổi, quy định:

“1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.”

Theo quy định tại Điều 167, Khoản 1 Bộ luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi để gia hạn hợp đồng lao động đã ký hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định. Hiện nay, loại hợp đồng lao động giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động cao tuổi được thực hiện theo Công văn số 2825/LĐTBXH-LĐTL ngày 06/08/2014, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động như sau: Nếu người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng và người lao động có đủ sức khỏe thì hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký.

Như vậy, trong trường hợp bạn hỏi, việc Ban quản lý dự án tiếp tục ký hợp đồng lao động với người kế toán trưởng đã đến tuổi nghỉ hưu là không trái quy định pháp luật.

Thứ hai, về việc chủ đầu tư vẫn giao nhiệm vụ kế toán trưởng cho người kế toán trưởng đã đến tuổi nghỉ hưu và được ký tiếp hợp đồng lao động:

Trong trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng người lao động cao tuổi và người lao động có đủ sức khỏe thì hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký, tức là tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động  theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đã ký trước đó. Việc người kế toán trưởng được tiếp tục làm việc ở vị trí kế toán trưởng là phụ thuộc vào ý chí của Ban quản lý dự án. Về vấn đề vị trí việc làm sau khi người lao động cao tuổi được tiếp tục ký hợp đồng lao động, pháp luật chỉ quy định: Người sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *