Tư vấn bảo lưu đóng BHXH và hưởng lương hưu?

Nội dung tư vấn: Tôi sinh ngày 20 tháng 5 năm 1961. Đóng bảo hiểm từ tháng 9 năm 1984 và làm chuyên viên ở DN NN. Do sức khỏe tôi, muốn nghỉ chế độ cuối năm nay. Vậy tôi phải làm gì và nếu được nghỉ thì tuổi đời được tính là 54 hay 55 tuổi để tính % hưởng chế độ, xin luật sư tư vấn sớm giúp. Xin Cảm ơn.
Tư vấn trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội? 

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bác cung cấp ở trên thì bác tính đến thời điểm hiện bác đóng  bảo hiểm cũng được trên 30 năm đóng BHXH và bây giờ bác có mong muốn nghỉ chế độ cuối năm nay. Nếu nghỉ cuối năm nay là bác nghỉ chế độ ở tuổi 54, trường hợp này thì chúng tôi đưa cho bác giải pháp là bác có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và bảo lưu thời gian đóng BHXH đến 55 tuổi để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định pháp luật.

NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật.

Thứ nhất, bác đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng luật thì bác phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày quy định tại khoản 3 – Điều 37 – Luật Lao động 2012

Thứ hai, chế độ được hưởng như sau:

+ Trợ cấp thôi việc: người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương theo quy định Điều 48 Luật Lao động

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

+ Trợ cấp thất nghiệp: bác được hưởng từ ngày 1.1.2009 đến thời điểm bác xin nghỉ việc.

Theo quy định tại Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, trường hợp bạn có tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi nghỉ việc và việc chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp thì trong thời hạn 3 tháng, bạn có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Nếu sau thời gian 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp chưa tìm được công việc mới thì được xét để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Chế độ hưởng lương hưu khi đủ 55 tuổi.

Căn cứ khoản 1 – Điều 54 – Luật bảo hiểm xã hội 2006 như sau:

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Như vậy, đối với trường hợp của bác đóng BHXH hưởng trên 30 năm nên sẽ được hưởng 2 chế độ sau:

+ Trợ cấp 1 lần:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Trường hợp của bác đã đóng mức hưởng sẽ được tính như sau:

Mức trợ cấp 1 lần đối với nữ:

(25 x 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội)  + (thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại x 0.5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội)

+ Trợ cấp hàng tháng:

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75% theo quy định tại khoản 1 – Điều 52 – Luật bảo hiểm xã hội 2006.

Trường hợp của bác cuối năm xin nghỉ thì bác đóng BHXH khoảng 31 năm thì mức hưởng hàng tháng được tính :

15 năm đóng BHXH: 45% mức bình quân tiền lương

17 năm đóng BHXH còn lại : 17 x 3% = 51% mức bình quân tiền lương

Tổng : 45% + 51 % = 96%, nhưng không được vượt quá 75%.

Vậy hằng tháng bác sẽ được hưởng 75% mức bình quân tiền lương

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *