Tư vấn các khoản đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2018

Tư vấn các khoản đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2018

Luật sư tư vấn về các khoản tiền tham gia bảo hiểm xã hội như phụ cấp lương do dự án có lợi nhuận cao; phụ cấp năng lực; thưởng của chủ đầu tư do hoàn thành dự án trước tiến độ và tiền lương làm thêm giờ.

Chào bạn, mình làm ở Tổng công ty cổ phần thuộc Bộ quản lý, Bạn tư vấn giúp mình các khoản đóng BHXH từ 01/01/2018 với.Đơn vị mình đang thực hiện đóng BHXH theo hệ thống thang bảng lương do đơn vị tự xây dựng: – Người quản lý đóng theo mức: (hệ số + Phụ cấp nhà nước quy định) x mức lương cơ sở – Người lao động: (hệ số + Phụ cấp do đơn vị tự xây dựng) x mức lương tối thiểu vùng. Từ 01/01/2018 các khoản đóng BHXH gồm Lương, Phụ cấp và các khoản bổ sung khácChỗ mình hàng tháng có các khoản bổ sung sau:

1. Bổ sung Phụ cấp lương: Do có Dự án nào mà còn lợi nhuận cao nên TGĐ bổ sung thêm vào lương cho 1 số CBCNV trực tiếp làm (Quyết định hưởng Bổ sung Phụ cấp lương)

2. Phụ cấp năng lực: Xét 1 số người có năng lực nhưng hệ số hưởng lương thấp nên TGĐ lại bổ sung thêm cho khoản lương  (Quyết định là hưởng Phụ cấp năng lực)

3. Thưởng của Chủ đầu tư cho Tổng công ty tham gia Dự án do hoàn thành trước tiến độ

4. Tiền lương làm thêm giờ.

Bạn xem giúp mình các khoản trên có phải đóng BHXH không?

Trả lời câu hỏi: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công Ty Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi xin tư vấn về vấn đề của bạn như sau:

Khoản 2 Điều 30, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.”

Và căn cứ Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định về Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động như sau:

“Điều 4. Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP bao gồm:

1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.”

Đối với khoản đầu tiên là bổ sung Phụ cấp lương: Do có Dự án nào mà còn lợi nhuận cao nên TGĐ bổ sung thêm vào lương cho 1 số CBCNV trực tiếp. Vì đây là khoản tiền bổ sung không xác định cụ thể chỉ áp dụng với các dự án có lợi nhuận nên không mang tính chất thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương nên đây không phải là khoản bổ sung phải tham gia bảo hiểm xã hội.

Đối với khoản thứ hai là phụ cấp năng lực: Xét 1 số người có năng lực nhưng hệ số hưởng lương thấp nên TGĐ lại bổ sung thêm cho khoản lương (Quyết định là hưởng Phụ cấp năng lực). Nếu khoản tiền này được xác định cụ thể và được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương thì sẽ được coi là các khoản bổ sung được tính tham gia bảo hiểm xã hội.

Đối với khoản thứ ba là thưởng của Chủ đầu tư cho Tổng công ty tham gia Dự án do hoàn thành trước tiến độ, nếu khoản tiền này được trả thêm cho người lao động thì cũng được xác định là khoản tiền bổ sung khác không phải tham gia bảo hiểm xã hội vì khoản tiền này không được xác định cụ thể và cũng không được trả thường xuyên vào kỳ trả lương (chỉ thưởng khi hoàn thành dự án trước tiến độ)

Đối với khoản thứ tư, tiền lương làm thêm giờ. Đây được xác định là khoản bổ sung không tham gia bảo hiểm xã hội vì không xác định được mức tiền cụ thể mặc dù được trả cùng với kỳ trả lương của công ty.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Nông Ngọc Diệp – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *