Tư vấn cách tính mức hưởng lương hưu đúng tuổi

Chào luật sư, tôi muốn hỏi trường hợp về bảo hiểm như sau: Tôi sinh 11/9/1960, là giáo viên tiểu học, vào ngành tháng 9/1982, hiện hưởng hệ số 4,65 từ 3/2013. Xin cho biết cách tính lương hưu khi tôi về hưu đúng tuổi (10/2015), thì chế độ lương hưu được tính như thế nào? Mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định pháp luật hiện hành, mức lương hưu được tính như sau:

Điều 52 – Luật bảo hiểm xã hội 2006:

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung. 

Nếu như chị đóng bảo hiểm xã hội từ khi vào ngành tháng 9/1982 tính đến thời điểm chị nghỉ hưu đúng tuổi 10/2015, thời gian đóng báo hiểm của chị là 33 năm và như vậy thì tỉ lệ hưởng lương hưu của chị căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội 2006 sẽ được tính như sau:

Theo Khoản 1 Điều 52 với thời gian 15 năm đầu tính bằng 45%, từ năm 16 tới năm 33 khi chị nghỉ hưu thì mỗi năm sẽ được tăng 3% nên tỉ lệ lương hưu sẽ được tính như sau: 45% + 18×3% = 99%. Đồng thời, theo quy định mức lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%. Vậy khi chị về hưu đúng tuổi vào 10/2015 sẽ hưởng mức lương hưu hằng tháng là 75%.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *