Tư vấn cách tính trợ cấp thôi việc và trả trợ cấp thôi việc

Cho tôi hỏi về cách tính trợ cấp thôi việc. Tôi công tác tại Tổng Công ty X từ năm 2003 đến năm 2008 tôi được sự phân công từ phía Tổng Công ty cử làm đại diện vốn và giữ chức Kế toán trưởng tại Công ty B (Công ty B là công ty cổ phần, tổng công ty góp vốn 51%).Vào ngày 15/5/2015 tôi xin nghỉ việc. Như vậy, cách tính trả trợ cấp thôi việc như thế nào? Công ty nào trả?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, về cách tính trợ cấp thôi việc đối với trường hợp của bạn:

Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Đồng thời căn cứ vào Điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động – thương binh và xã hội quy định Công thức tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp:

Cách tính và chi trả tiền trợ cấp thôi việc:

 Công thức tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp:

Tiền trợ cấp thôi việc

=

Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc

x

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc

x 1/2

Trong đó:

– Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc: Theo điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc”.

– Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc: Khoản 3 Điều 48 Luật lao động 2012 quy định: “Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Vậy, từ căn cứ chúng tôi nêu trên áp vào trường hợp của bạn, bạn có thể tính được tiền trợ cấp thôi việc của mình.

Thứ hai, Công ty nào sẽ trả trợ cấp thôi việc: theo chúng tôi, bạn đang hưởng lương từ Công ty nào thì Công ty đó sẽ trả trợ cấp thôi việc cho bạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *