Tư vấn chế độ được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Nội dung tư vấn: Tôi hiện là viên chức nhà nước, hợp đồng làm việc không thời hạn trong lĩnh vực y tế. Ngày 1.6.2015 vì một số lí do cá nhân mà tôi không thể tiếp tục làm việc nên đã viết đơn xin nghỉ việc nộp cho phòng hành chính – tổ chức cán bộ và nhận được câu trả lời là sẽ giải quyết đơn trong 45 ngày kể từ ngày nộp đơn. Trong thời gian này thì tôi vẫn đi làm bình thường để chờ giải quyết đơn.

Vì chức danh của tôi cơ quan đang thiếu nên lúc vào làm việc tôi được nhận tiền thu hút và hỗ trợ ăn ở hàng tháng cùng với lương. Trong quá trình làm việc tôi vẫn đóng đủ tất các loại bảo hiểm theo quy định.  Sau khi nộp đơn thì có nhận câu trả lời là nếu sau 45 ngày mà cơ quan không đồng ý kí đơn cho tôi nghỉ thì tôi sẽ không được hưởng bất cứ chế độ gì kể cả bảo hiểm mà còn phải bồi thường tất cả chi phí đao tạo, hỗ trợ mà tôi đã nhận trước đó.

Xin hỏi Anh ( Chị ) như vậy có đúng hay không? Trường hợp tôi thì nghỉ có được hưởng chế độ nghỉ việc gì không. Trong thời gian tôi nộp đơn chờ giải quyết vẫn làm bình thường thì có được hưởng lương không? Mong Anh ( Chị ) tư vấn. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của anh chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, căn cứ khoản 3 Điều 37 Luật lao động 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Đối với hợp đồng không xác định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lí do mà chỉ cần thông báo cho bên phía công ty trước 45 ngày. Cụ thể trường hợp của anh thì sau 45 ngày mà cơ quan không đồng ý kí tên thì anh vẫn có quyền được đơn phương nghỉ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Chế độ anh được hưởng như sau:

+ Trợ cấp thôi việc: Căn cứ theo quy định Điều 48 – Luật lao động

Cụ thể nếu anh làm việc ở cơ quan trước năm 1.1.2009 thì anh sẽ được hưởng mức trợ cấp thôi việc đến hết năm 2008 theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đã có 1 bài viết hướng dẫn chi tiết về mức hưởng anh có thể tham khảo để áp dụng với trường hợp của mình: Tư vấn về tính mức hưởng trợ cấp thôi việc

+ Trợ cấp mất thất nghiệp theo Điều 82 Luật bảo hiểm xã hội 2006

Chúng tôi đã đã có 1 bài viết cụ thể vào mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và thủ tục, anh có thể tham khảo: Tư vấn chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thứ hai, trường hợp của anh là đơn phương chấm dứt theo đúng quy định của pháp luật nên anh không phải bồi thường tất cả các chi phí đào tạo, hỗ trợ mà anh được nhận. Người lao động có nghĩa vụ chỉ phải chi trả chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Điều 42 Luật Lao động 2012.

Thứ ba, thời gian anh nộp đơn xin nghỉ việc được coi là 1 hình thức thông báo về việc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Và theo quy định của pháp luật trong thời gian này anh vẫn phải đi làm bình thường và cơ quan phải có nghĩa vụ trả lương cho anh.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *