Tư vấn chế độ được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp người lao động không làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc không thuộc trường hợp suy giảm khả năng lao động khi nghỉ hưu trước tuổi có được ưu đãi gì không? Cụ thể:

Nội dung đề nghị tư vấn:

Cho tôi hỏi trường hợp: chồng tôi sinh năm 1958 hiện công tác tại chi cục kiểm lâm thuộc hạt kiểm lâm từ năm 1983 và trước đó anh có đi bộ đội từ năm 1978 sau 4 năm đi bộ đội và chuyển qua làm Kiểm lâm. Vậy tôi muốn hỏi chồng tôi về hưu năm 2015 thì lợi hơn 2016 không và 4 năm đi bộ đội chưa được nhận bất cứ trợ cấp gì thì có tính được vào năm công tác không? Xin cảm ơn !

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:

-Thứ nhất, về nghỉ hưu trước tuổi

Theo thông tin bác cung cấp, trường hợp của chồng bác chưa đủ điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ BHXH quy định tại Điều 50 và điều 51 Luật bảo hiểm xã hội 2006, cụ thể:

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

Theo các quy định trên, trường hợp chồng bác muốn nghỉ hưu thì có thể nghỉ trong trường hợp không lương nếu như không thuộc trường hợp suy giảm khả năng lao động hoặc làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại.

– Thứ hai, về phụ cấp thâm niên trong quân đội

Tại Điểm a Khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định như sau:

“8. Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc:

a) Phụ cấp thâm niên nghề:

Áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, công chức hải quan và người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Mức phụ cấp như sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành hải quan, cơ yếu thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.”

Theo quy định trên, trường hợp chồng bác chưa đủ số năm công tác (05 năm) trong quân đội nên không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *