Tư vấn chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp ?

Nội dung tư vấn: Tính đến hết tháng 7/2014 tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 3 năm. Từ tháng 7/2014 đến hiện tại do công ty tạm ngừng hoạt động và tôi cũng chưa chấm dứt hợp đồng với công ty, trong thời gian này tôi cũng không tham gia đóng bảo hiểm, đến 20/7/2015 tôi mới chính thức kết thúc hợp đồng với công ty.

Vậy trường hợp của tôi có được hương bảo hiểm thất nghiệp không? Và nếu công ty chưa trả sổ bảo hiểm cho tôi vào thời điểm 20/7/2015 thì chậm nhất là phải trả vào ngày nào để tôi được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư về trường hợp của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời: Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn như sau:

Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội quy định như sau:

+  Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

+  Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

+  Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp

Đối với trường hợp của anh đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 3 năm và nếu trong vòng 15 ngày chưa làm tìm được việc làm thì anh làm hồ sơ đăng kí với tổ chức bảo hiểm xã hội để được hưởng trợ cấp.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:

+ Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật

+ Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định

+ Sổ bảo hiểm xã hội

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Do anh đóng bảo hiểm thất nghiệp được ba năm nên thời gian được hưởng là 6 tháng theo quy định tại Điều 82 Luật bảo hiểm xã hội 2006.

Và nếu công ty chưa trả sổ bảo hiểm cho tôi vào thời điểm 20/7/2015 thì tối đa là phải chốt sổ bảo hiểm cho công nhân sau 30 ngày kể từ khi chấm dứt hợp đồng với người lao động quy định tại Điều 47 Luật Lao động.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *