Tư vấn chế độ nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ?

Nội dung tư vấn: Chào luật sư, bố em sinh ngày 12/8/1963 đã có 30 năm công tác và không thuộc diện độc hại. Hiện nay bậc lương của bố em là 4.2. Giờ bố em xin nghỉ trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP kể từ ngày 30.5.2015. Vậy em muốn hỏi, bố em được hưởng chế độ như thế nào? Xin chân thành cám ơn luật sư

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp ở trên do bố bạn tính đến 12.8.1963 mới đủ 52 tuổi và không thuộc diện độc hại thì bố chưa đủ điều kiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Điều 8 – Nghị định 108/2014 mà bạn sẽ thuộc vào đối tượng quy định tại khoản 1 – Điều 10 về chính sách thôi việc ngay như sau :

” 1. Chính sách thôi việc ngay

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

3. Các đối tượng thôi việc quy định tại Khoản 1, 2 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; không được hưởng chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”.

Cụ thể:

Thứ nhất, bạn có thể tham khảo như trên về chế độ được hưởng của bố bạn quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định trên.

Thứ hai, bố bạn có bảo hưu đến thời gian bảo hiểm xã hội đến 60 tuổi hưởng chế độ nghỉ hưu hoặc là hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần.

* Bảo lưu thời gian đóng BHXH

Trường hợp này do bố bạn đã đóng được 30 năm BHXH đủ thời gian đóng BHXH hưởng lương hưu quy định của pháp luật .
Mức trợ cấp nghỉ hưu :

15 năm đầu đóng BHXH : 45 % mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội

15 năm đóng BHXH còn lại : 2%  x  15 % = 30% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội

Tổng mức hưởng trợ cấp : 45% + 30% = 75 %

Như vậy bố bạn sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức 75% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

*  Hưởng chế độ trợ cấp 1 lần

Căn cứ khoản c – Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản

 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

Mức hưởng trợ cấp 1 lần: được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *