Tư vấn chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP?

Nội dung tư vấn: Chào luật sư, Tôi sinh năm 1958 tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán hệ chính qui (hệ 4 năm) năm 1983. Đến tháng 10 năm 1983 đi dạy học trường cấp PTTH (cấp 3) đến nay. Tôi xin nghỉ hưu vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo điều 6 Nghị định 108/NĐ-CP. Xin cho biết cách tính chế độ nghỉ hưu sớm quy định thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bác cung cấp bác tính đến cuối năm nay bác xin nghỉ hưu là bác đã đủ 57 tuổi thì bác sẽ được hưởng các chế độ về nghỉ hưu trước tuổi tại khoản 2 – Điều 8 – Nghị định 108/2014/NĐ-CP như sau:

” 2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội”

Cụ thể bác được hưởng các chế độ sau:

+ Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

Trường hợp của bác sẽ được hưởng trợ hằng tháng theo quy định khoản 1 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

” 1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%”.
Do bác chưa cung cấp thông tin số năm tham gia bảo hiểm xã hội nên chúng tôi chưa thể tính mức hưởng nghỉ hưu hằng tháng cụ thể cho bác được.

+ Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

+ Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội.

Trường của bác nghỉ hưu trước tuổi được 3 năm thì sẽ được hưởng cụ thể 9 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *