Tư vấn chuyển nơi công tác thì có được chuyển hệ số lương?

Nội dung tư vấn: Hiện tại, em đã đóng bảo hiểm tại 1 Doanh Nghiệp tư nhân, mức lương 3,58, trình độ Đại học. Công ty đã giải thể, sau đó em xin vào làm hợp đồng dài hạn của 1 doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu.

Vậy khi được tuyển dụng vào doanh nghiệp mới này, thì mức hệ số lương tính theo tiêu chí nào ạ, có chuyển được hệ số lương 3,58 sang không ạ? Em cảm ơn!
Tư vấn hệ số hưởng lương theo quy định pháp luật?
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp ở trên thì khi được tuyển dụng vào doanh nghiệp mới này thì bạn không được chuyển hệ số lương 3,58 của bên doanh nghiệp tư nhân sang. Bởi vì theo căn cứ sau:

Thứ nhất, bản chất của hợp đồng lao động bên phía công ty doanh nghiệp tư vấn với bạn đã chấm dứt và bạn kí hợp đồng lao động không xác định thời hạn với doanh nghiệp nhà nước là đã phát sinh quan hệ lao động mới.

Thứ hai, mức lương người sử dụng lao động trả cho người lao động căn cứ vào các yếu tố quy định tại Điều 90 – Luật Lao động 2012 như sau:

” 1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc”.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì mức hệ số lương tại doanh nghiệp sở hữu nhà nước này sẽ dựa trên tiêu chí: bằng cấp Đại học của bạn và mức lương tối thiểu phải đáp ứng theo đúng quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *