Tư vấn : Có bị trừ lương khi nghỉ chế độ thai sản không?

Đề nghị tư vấn : Chào luật sư, tôi muốn hỏi: tôi có tham gia BHXH và có được hưởng chế độ thai sản. Sau khi nghỉ thai sản được 4 tháng tôi đi làm trở lại và khi lĩnh lương tôi bị trừ tiền bảo hiểm (tôi vẫn phải đóng bảo hiểm) . Tôi muốn hỏi doanh nghiệp trừ tiền bảo hiểm của tôi như vậy là đúng hay sai? Quy định pháp luật thế nào? Xin nhờ giải đáp sớm.

Tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội”.

Ngoài ra, Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định:

“Điều 42. Quản lý đối tượng

6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.”.

Như vậy, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì đơn vị và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH, BHTN, thời gian này vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH, không được tính là thời gian tham gia BHNT, còn BHYT do cơ quan BHXH đóng.

Do đó, việc công ty trừ tiền bảo hiểm xã hội của bạn trong thời gian nghỉ thai sản là không đúng quy định pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *