Tư vấn đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Công chức

Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi được cơ quan cử đi học sau đại học 2 năm.Trong quá trình đi học tôi có tham gia tự túc một khóa học khác.Vì vậy tôi không hoàn thành được chương trình được cử đi đào tạo của cơ quan. Vậy tôi sẽ phải đền bù chi phí cho khóa đào tạo được cơ quan cử đi như thế nào? Và tôi có phải đền bù tiền lương và phụ cấp được chi trả trong quá trình đi học không?

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi! Trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, căn cứ vào Điều 25 Thông tư 03/2011/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức quy định về trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng như sau:

“Đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng áp dụng đối với các trường hợp công chức được cử đi bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch; bồi dưỡng ở nước ngoài và đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên, khi:

1. Công chức tự ý không tham gia khóa học khi đã làm đầy đủ các thủ tục nhập học và đã được cơ quan cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; hoặc công chức tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc thôi việc trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

2. Công chức tham gia khóa học đầy đủ thời gian theo quy định (có xác nhận của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng) nhưng không được cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đã hoàn thành khóa học do nguyên nhân chủ quan;

3. Công chức đã hoàn thành khóa học và được cấp bằng tốt nghiệp (đối với các trường hợp công chức được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên) nhưng bỏ việc hoặc thôi việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại khoảng 4 Điều 20 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP”.

Vậy, trường hợp bạn sẽ thuộc khoản 1 của Điều này: Công chức tự ý không tham gia khóa học khi đã làm đầy đủ các thủ tục nhập học và đã được cơ quan cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; hoặc công chức tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc thôi việc trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Thứ hai, về chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù đối với trường hợp của bạn được quy định tại khoản 2 Điều 26 của Thông tư 03/2011/TT-BNV như sau:

“Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư này, công chức phải đền bù 100% chi phí mà cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và cơ quan đã chi trả”.

Như vậy, trường hợp của bạn sẽ phải đền bù 100% chi phí mà cơ quan đã chi trả cho bạn trong 2 năm được cơ quan cử đi học sau đại học. Và bạn sẽ không phải đền bù tiền lương và phụ cấp được chi trả trong quá trình đi học.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *