Tư vấn điều kiện học nâng bằng của người lao động

Tôi đã công tác trong ngành y chức vụ điều dưỡng bằng trung cấp điều dưỡng được 32 tháng tại trạm y tế xã phường và có nguyện vọng đi học nâng bằng từ cao đẳng lên đại học điều dưỡng hệ ngày nghỉ không học các ngày làm việc. Vậy giám đốc trung tâm y tế có quyền không kí quyết định cho tôi đi học không? Phải làm gì khi giám đốc trung tâm từ chối yêu cầu của tôi? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Bộ Luật Lao động 2012:

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Người lao động có các quyền sau đây:

a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử;

Bạn có nguyện vọng muốn đi học nâng bằng, nâng cao trình độ nghệ nghiệp thì bạn hoàn toàn có quyền thực hiện điều này, mà người sử dụng lao động không được cản trở.

Hệ học nâng bằng của bạn được thực hiện theo hệ vừa học, vừa làm, về thời gian đảm bảo cho học hành và công tác của bạn, bạn có thể thỏa thuận với Giám đốc trung tâm y tế, nếu học trong những ngày nghỉ, không ảnh hưởng đến công việc của bạn thì bạn hoàn toàn có quyền tự quyết định.

Khi đăng ký tham gia thi tuyển đào tạo liên thông, người thi tuyển cần có những điều kiện về văn bằng:

Tại Điều 7 Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT:

“Người dự thi đào tạo liên thông phải có một trong các văn bằng sau:

a) Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

b) Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;

c) Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Do đó, hồ sơ tham gia thi tuyển hệ liên thông, quan trọng nhất và cần thiết là văn bằng hệ đào tạo mà bạn đã được đào tạo và các hồ sơ theo yêu cầu của trường cao đẳng, đại học mà bạn đăng ký tham gia thi tuyển học nâng bằng, không cần phải có quyết định chấp thuận cho bạn đi học nâng bằng của Giám đốc trung tâm y tế mà bạn đang làm việc.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *