Tư vấn điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động

Tôi có quyêt định làm việc tại công ty t năm 1983 thuộc 100% vốn nhà nước nhưng năm 2015 công ty cổ phần hóa. do công ty cổ phần hóa tôi có trong danh sách dôi dư tính đến 1/10/2015 tôi có thời gian công tác và đóng bảo hiểm là 31 năm 8 tháng và tôi sinh vào ngày 17/2/1966. theo hướng dẫn đối với người lao động trực tiếp tôi có 15 năm liên tục làm việc nặng nhọc thì đối với nam 48 tuổi trở lên được nghỉ chấm dứt HĐLĐ.

– Nam đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi và có trên 20 năm đóng bảo hiểm thì ngay sau khi chấm dứt hợp đồng lao động có thể đến gặp cơ quan BHXH làm thủ tục nghỉ hưu theo luật BHXH.

– Trong trường hợp của tôi tôi có 31 năm 8 tháng và đến 17/2 2016 mới đủ 50 tuổi để làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi.

– Xin hỏi luật sư tư vấn giúp trong trường hợp này tôi có phải áp dụng luật bảo hiểm mới không? và cách tính thế nào?

Xin cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Sư Toàn Quốc! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu cầu của anh như sau:

Theo như anh trình bày, tính tới thời điểm thanh lí hợp đồng, chốt sổ bảo hiểm xã hội anh đã đóng bảo hiểm xã hội được 31 năm 8 tháng.

Ngoài ra, theo như anh trình bày, anh làm công việc nặng nhọc, ngày/ tháng/ năm sinh là 17/2/1966 và tính tới thời điểm 17/2/2016 anh mới đủ 50 tuổi (thời điểm Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã có hiệu lực).

Theo quy định tại điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp”.

Nếu anh có 15 năm làm công việc nặng nhọc theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành thì tuổi nghỉ hưu của anh là  đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi.

Tính tới thời điểm này, Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã có hiệu lực nên khoản lương hưu của anh được tính như sau:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức lương hưu hàng tháng như sau:

Điều 56. Mức lương hưu hàng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”.

Anh 17/2/1966, như vậy, tới 17/2/2021 anh mới đủ điều kiện được hưởng lương hưu hàng tháng ( 55 tuổi), và theo như cách tính tại điểm a khoản 2 Điều này thì mức lương hưu hàng tháng anh được nhận tại thời điểm anh được nghỉ hưu là 71% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Còn như anh trình bày, trường hợp 15 năm liên tục làm việc nặng nhọc, có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu đối với nam đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi là quy định đối với  Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân;
hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí”.

Nếu anh thuộc đối tượng chúng tôi liệu kê thì anh mới được hưởng chế độ hưu trí với số tuổi từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi khi đủ các điều kiện. Về cách tính lương hưu tương tự chúng tối đã trình bày ở trên.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *