Tư vấn, giải đáp thắc mắc về chọn thời điểm nghỉ hưu có lợi nhất theo quy định

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi sinh ngày 18/07/1958. Tham gia công tác từ tháng 09/1976 và được BHXH xác định thời gian đóng BHXH từ tháng 09/1976. Hiện nay tôi hường múc lương với hệ số 4,98 + hệ số vượt khung là 8% kể từ tháng 04/2016. Đến tháng 04/2017 sẽ được tăng lên 9%. Tôi rất mong luật sư tư vấn cho trong thời gian từ nay đến tháng 07/2018 tôi nên xin nghỉ hưu vào thời điểm nào là có lợi nhất. Chân thành cám ơn !

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:  Nghỉ hưu trước 2018 hay sau 2018 có lợi? Theo thông tin anh cung cấp thì năm 2017 anh 59 tuổi và có 41 năm đóng BHXH. Căn cứ quy định tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về mức hưởng lương hưu: “1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:
a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.
Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.
Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.
4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.
5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.
 – Trường hợp anh nghỉ hưu vào năm 2017, tức nghỉ hưu trước tuổi (trường hợp này anh sẽ phải đi giám định sức khỏe, nếu suy giảm 61% khả năng lao động thì mới đủ điều kiện nghỉ hưu). Khi đó, mức lương hưu của anh được tính như sau: + 15 năm đầu tham gia BHXH tương ứng với 45% tỷ lệ hưởng lương hưu + 15 năm tiếp theo, mỗi năm thêm 2%, tức: 15 x 2% = 30% tỷ lệ hưởng lương hưu. + Nghỉ hưu trước 1 tuổi bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu + Mức hưởng lương hưu của anh: 45% + 30% – 2% = 73% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi). Trong năm 2017, với 30 năm đóng BHXH, anh được hưởng tỷ lệ lương hưu tối đa là 75% (trường hợp nghỉ hưu trước 1 tuổi anh chỉ còn 73% tỷ lệ hưởng lương hưu). Anh còn 11 năm đóng BHXH để tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, tương ứng với 5,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. – Trường hợp anh nghỉ hưu đúng tuổi vào năm 2018, khi đó anh có 42 năm đóng BHXH: + 16 năm đầu tham gia BHXH tương ứng 45% tỷ lệ hưởng lương hưu + 15 năm tiếp theo: 15 x 2% = 30% tỷ lệ hưởng lương hưu Với 31 năm đóng BHXH, anh được hưởng mức tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Anh còn 11 năm đóng BHXH để tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu,  tương ứng với 5,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến 0926 220 286 của chúng tôi để được giải đáp.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *