Tư vấn hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Luật sư cho tôi hỏi, tôi làm nghề Bưu điện, tôi vào công tác từ 12/1979, Sinh năm 20/07/1960, theo nghị định 108 tôi có đủ điều kiện nghỉ không? Nếu nghỉ thì được hưởng chế độ, chính sách như thế nào? Xin tổng đài tư vấn pháp luật tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bác, chúng tôi tư vấn như sau:

Do bác không nêu rõ tính chất công việc của bác cụ thể như thế nào, nên về công việc nghề Bưu điện, có thể nghề bác đang làm thuộc danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Bác có thể xem xét tính chất công việc của bác, để xác nhận bác có thuộc trường hợp này không, để tính chế độ.

Để được hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì trước hết, bác phải thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định này, sau đó, xét đến chế độ, chính sách được quy định cụ thể như sau:

Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Cụ thể, trường hợp của bác, chúng tôi xác định điều kiện để hưởng chính sách như sau:

Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội: 36 năm

Tuổi hiện tại: chưa đủ 55 tuổi

Về cơ bản là bác đủ điều kiện để được hưởng chính sách tinh giản biên chế.

Trường hợp 1, công việc của bác làm thuộc Danh mục công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, điều kiện Lao động loại IV, bác muốn nghỉ việc ở thời điểm hiện tại thì bác sẽ được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi  theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP,

Mức hưởng: Hưởng lương hưu = 45% +( 21 năm x 2%)= 87=> mức hưởng tối đa = 75%

Mức trợ cấp một lần: 6 x 1,5 bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Và không bị trừ tỷ lệ phần trăm lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Nếu bác nghỉ thời điểm sau 20/7/2015 thì bác được hưởng lương hưu theo chế độ hưu trí theo điểm b Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội 2006

Trường hợp 2 công việc của bác không thuộc danh mục độc hại nguy hiểm, Nếu bác nghỉ ở thời điểm sau 20/7/2015 thì bác được hưởng chính sách theo khoản 2 Điều 8 Nghị định.

Mức hưởng chính sách: Chế độ lương hưu + (5 năm nghỉ hưu trước tuổi x 3 tháng tiền lương).

Bác nghỉ hưu ở thời điểm hiện tại thì không đủ điều kiện hưởng chính sách tại Điều 8.

Tóm lại, trường hợp của bác có thuộc đối tượng của Nghị định, và bác có thể tùy thuộc vào tình trạng công việc, nghỉ ở thời điểm trước tuổi 55 hay đợi đến đủ tuổi 55 mới nghỉ việc thì có chế độ, chính sách phù hợp cho bác theo căn cứ trên.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *