Tư vấn hưởng tiền phương tiện đi lại theo TT 57/2014-TT-BTC

Xin chào luật sư, theo TT 57/2014-TT-BTC ban hành về chế độ nghỉ phép thì xin hỏi: những người có quê quán ở các tỉnh Miền Xuôi nhưng lên miền núi công tác thuộc khu vực biên giới, vùng cao…sau đó nhập hộ khẩu tại nơi mình công tác thì theo TT 57/2014-TT-BTC ban hành sửa đổi thì chúng tôi có được thanh toán tiền phép khi về thăm quê, thăm bố mẹ đẻ… khi thủ trưởng đơn vị cho phép nghỉ phép không? Quy định thế nào?

Trả lời: cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi!

Trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, theo Điều 1 Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011năm 2014 quy định như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC như sau:

Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 2 như sau:

“a) Cán bộ, công chức là người miền xuôi công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc) và người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc ở miền xuôi có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo Bộ luật Lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán”.

Thứ hai, căn cứ vào trường hợp của bạn đưa ra: những người có quê quán ở các tỉnh Miền Xuôi nhưng lên miền núi công tác thuộc khu vực biên giới, vùng cao…sau đó nhập hộ khẩu tại nơi mình công tác. Thì những người đã nhập hộ khẩu tại nơi mình công tác sẽ trở thành người miền núi thuộc khu vực biên giới, vùng cao.

Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật và trường hợp của bạn đã nêu thì theo chúng tôi sẽ không được thanh toán tiền phép khi về thăm quê, thăm bố mẹ đẻ… khi thủ trưởng đơn vị cho phép nghỉ phép trong trường hợp của bạn. Đã chuyển hộ khẩu đến nơi công tác thì sẽ không được coi là người miền xuôi.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *