Tư vấn nghỉ hưu trước tuổi năm 2015 hay năm 2016 có lợi hơn ?

Nội dung tư vấn: Năm nay tôi 49 tuổi, năm 2016 tôi vừa đủ 50 tuổi, tôi đang là công nhân trực tiếp sản xuất về may mặc, có 25 năm đóng bảo hiểm. Vậy xin cho tôi hỏi nếu để năm 2016 tôi về hưu thì tôi có bị thiệt gì không và nếu năm nay tôi về hưu thì có được không? xin văn phòng Luật Sư Toàn Quốc trả lời giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trường hợp của bạn nếu bạn thuộc vào đối tượng được hưởng lương hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 2-Điều 187 Luật Lao động 2012 quy định về vấn tuổi nghỉ hưu như sau:

2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.

Mức hưởng lương trước tuổi của bác theo như quy định pháp luật hưởng năm nay có lợi hơn hay là sang năm có bị thiệt hại gì không thì chúng tôi đã có 1 bài viết cụ thể bạn có thể tham khảo như sau: Nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ BHXH 2006 hay BHXH 2014 có lợi hơn?

 Trường hợp 1: Cụ thể trong trường hợp của bác nếu hưởng lương hưu năm 2015 và bác đóng bảo hiểm được 25 năm thì mức hưởng lương hưu như sau:

15 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội được hưởng 45%

10 năm còn lại được hưởng: 10 x 3% = 30% (đối với nữ)

Như vậy mức hưởng lương hưu hàng tháng của bác 45% + 30% = 75 %, phù hợp mức tối đa theo quy định pháp luật.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi: Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuôi quy định thì bị trừ 1%. (Điều kiện nghỉ hưu: Nam đủ 60 tuổi, Nữ đủ 55 tuổi. Trường hợp công việc nặng nhọc độc hại: Nam đủ 55 tuổi, Nữ đủ 50 tuổi.)

Trường hợp 2: Nghỉ hưu năm 2016 theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

15 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội được hưởng 45%

10 năm còn lại được hưởng: 10 x 3% = 30% (đối với nữ)

Như vậy mức hưởng lương hưu hàng tháng của bác 45% + 30% = 75 %, phù hợp mức tối đa theo quy định pháp luật.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi: Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuôi quy định thì bị trừ 2%. (Điều kiện nghỉ hưu: Nam đủ 60 tuổi, Nữ đủ 55 tuổi. Trường hợp công việc nặng nhọc độc hại: Nam đủ 55 tuổi, Nữ đủ 50 tuổi.)

Như vậy, theo phân tích trên, trường hợp nghỉ hưu trước tuôi theo chế độ BHXH 2006 có ưu đãi hơn so với chế độ BHXH 2014.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *