Tư vấn nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giảm biên chế có bị trừ phần trăm lương hưu không? Và có được hưởng thêm phụ cấp ưu đãi nào không?

Nội dung đề nghị tư vấn: Kính Chào luật sư Luật Sư Toàn Quốc, Tôi sinh ngày 12/6/1957 xin đề nghị luật sư tư vấn giúp tôi hiểu một vấn đề sau:

Tôi hiện đang công tác tại công ty TNHH Vinacomin Lào – là công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt nam. Toàn bộ vốn hoạt động của công ty đều do Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt nam cấp 100% (vốn nhà nước 100%)

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu lại mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, trong đó công ty tôi đang công tác thực hiện việc tinh giảm biên chế lao động. Trong đó bản thân tôi nằm trong danh sách cần tinh giảm do không sắp xếp được công việc mới, năm nay tôi đã 58 tuổi, thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 7/2015 là 30 năm.

Với các thông tin như trên, tôi viết thư này đề nghị luật sư tư vấn giúp:

Nếu tôi làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi thì có bị trừ % lương hưu không? Và tôi có được hưởng các khoản trợ cấp ưu đãi gì không?

Bản thân tôi về hưu sớm có được áp dụng nghị định 108 của chính phủ về chế độ ưu đãi đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, hiện đang công tác tại công ty TNHH do Tập đoàn nhà nước quản lý không?

Tôi xin chân trọng cám ơn !

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:

Tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP Nghị định về tinh giảm biên chế quy định như sau:

“Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.”

Theo quy định trên, kết hợp với thông tin bác cung cấp, bác năm nay đã 58 tuổi, do vậy sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ tinh giảm biên chế và sẽ không bị trừ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Về các khoản trợ cấp khác (nếu có)

Tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH có quy định như sau:

“Điều 11. Một số chế độ phụ cấp lương

1. Chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

2. Chế độ phụ cấp trách nhiệm

3. Chế độ phụ cấp lưu động

4. Chế độ phụ cấp thu hút

5. Chế độ phụ cấp khu vực

6. Chế độ phụ cấp chức vụ

Điều 12. Chế độ phụ cấp khác

1. Căn cứ nguyên tắc xác định phụ cấp lương quy định tại Điều 10 Thông tư này, công ty được quy định thêm các chế độ phụ cấp khác, như phụ cấp khuyến khích người lao động làm việc để bảo đảm thời gian và định mức lao động, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, làm việc gắn bó lâu dài với công ty và phụ cấp khác phù hợp với đặc điểm, tính chất lao động và yêu cầu thực tế của công ty.

2. Chế độ phụ cấp khác (nếu có) của công ty phải được báo cáo chủ sở hữu xem xét, thống nhất trước khi triển khai thực hiện.

Theo các quy định trên, người lao động có thể sẽ được hưởng một số phụ cấp trên khi có đủ các điều kiện nhất định.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *