Tư vấn nghỉ phép hằng năm có được hưởng lương?

Nội dung tư vấn: tôi làm việc ở công ty được gần 4 năm, ký hợp đồng từ tháng 8/2011 đến ngày 5/5/2015 tôi nộp đơn xin nghỉ phép 10 ngày cùng đơn xin nghỉ việc cho chi nhánh. Trong đơn xin nghỉ phép tôi xin nghỉ từ 6/5 đến 19/5, đơn xin nghỉ việc tôi ghi ngày 20.

Trong những ngày tôi nghỉ phép tôi vẫn nộp tiền hàng cho công ty và theo công ty tôi thì nghỉ phép vẫn được hưởng lương của ngày hôm đấy. Luật sư cho tôi hỏi như vậy tôi có được hưởng tiền phép và tiền lương tháng 5 không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp ở trên việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sau 10 ngày nghỉ phép thì không ảnh hưởng đến việc hưởng lương nghỉ phép của bạn mà việc hưởng tiền lương đó của bạn sẽ căn cứ theo quy định tại khoản 1 – Điều 111 Bộ Luật lao động 2012 như sau:

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

Bạn làm việc cho công ty từ 8/2011 đến ngày 5/5/2015 thì bạn có thể được nghỉ hàng năm tối đa 12 ngày theo như quy định ở bên trên nếu trong vòng 12 tháng trước đó bạn đi làm đầy đủ theo quy định công ty mà chưa xin nghỉ phép hằng năm.

Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

Chế độ hưởng lương khi nghỉ phép hằng năm

Tạm ứng tiền lương: Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ: Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, trong trường hợp trên bạn có quyền được hưởng lương 10 ngày nghỉ phép và nếu 2 ngày còn lại nếu bạn chưa nghỉ phép thì khi thôi việc sẽ được chi trả khoản tiền lương đó theo quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *