Tư vấn thời điểm hưởng phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo

Kính hỏi Luật sư! Tôi hiện là giảng viên một trường bồi dưỡng cán bộ, viên chức. Trước khi chuyển ngành về trường, tôi đã công tác trong quân đội 12 năm 8 tháng (sổ bảo hiểm xã hội tại thời điểm chuyển ngành về trường ghi tôi có 12 năm 8 tháng công tác, hưởng phụ cấp thâm niên 12%). Về trường, tôi được nhà trường ban hành quyết định giải quyết cho tôi được hưởng 12% phụ cấp thâm niên nhà giáo tại thời điểm tôi là giảng viên

Tuy nhiên, sau đó nhà trường lại thu hồi quyết định, nói tôi chỉ được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo từ khi tôi đã có đủ thời gian giảng dạy 5 năm.

Kính nhờ Luật sư nghiên cứu và trả lời giúp tôi về thời điểm tôi được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo: 12% ngay tại thời điểm tôi là giảng viên hay 12% (phụ cấp thâm niên trong quân đội) + 5% phụ cấp thâm niên nhà giáo tại thời điểm tôi đã giảng dạy đủ 5 năm? (Trong quân đội, mọi quân nhân cũng chỉ được nhận phụ cấp thâm niên sau khi công tác đủ 5 năm và tôi cũng đã trải qua thời gian này). Trân trọng cám ơn Luật sư.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

– Thứ nhất, về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Tại Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định về Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.”

Ngoài ra, tại Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp:

“Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.”

Thứ hai, về chế độ phụ cấp thâm niên trong quân đội

Tại Điều 3 Thông tư 08/2015/TT-BQP Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với một số đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng có quy định về Mức phụ cấp thâm niên nghề như sau:

“Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu hưởng lương cấp hàm cơ yếu sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong các ngành: cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra đảng, nhà giáo, dự trữ quốc gia thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%”

Mặt khác, tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư 08/2015/TT-BQP quy định:

“1. Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề

a) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề được xác định bằng tổng các thời gian sau:

– Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên quân đội, công an, cơ yếu (nếu có);

– Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề ở các ngành khác, gồm:

+ Thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

– Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự theo luật định của các đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Thông tư này mà trước khi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.”

Theo quy định trên, trường hợp của bạn phụ cấp thâm niên nghề được tính như sau:

Thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề

=

12 % (Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên quân đội)

+

5 % (Thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên)

=

17 %

Do thông tin bạn cung cấp chưa rõ ràng về việc trong quân đội bạn công tác ngành nghề gì. Nếu như trong quân đội bạn công tác giảng dạy, giáo dục thì thời điểm thời điểm bạn được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo: 12% ngay tại thời điểm tôi là giảng . Trường hợp bạn đã công tác đủ 5 năm trong ngành nhà giáo thì sẽ được cộng dồn thời gian để được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *