Tư vấn thủ tục thực hiện đấu thầu hạn chế

Pháp luật quy định như thế nào về đấu thầu hạn chế? Trình tự, thủ tục các bên cần thực hiện khi tiến hành hoạt động đấu đầu hạn chế? Quyền và nghĩa vụ của các bên được ghi nhận như thế nào?

1. Luật sư tư vấn về đấu thầu

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Thông qua đấu thầu có thể lựa chọn được nhà thầu có năng lực, giá thầu hợp lý, đảm bảo hoàn thanh hợp đồng đúng thời hạn với chất lượng công trình tốt. Tuy nhiên hoạt động đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu hạn chế còn là một lĩnh vực khá mới mẻ ở nước ta. Do đó, trên thực tế phát sinh nhiều trường hợp các bên còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu hạn chế.

Nếu bạn có vướng mắc liên quan đến vấn đề đấu thầu hạn chế hoặc những vấn đề khác liên quan lĩnh vực đấu thầu thì bạn có thể liên hệ đến Luật Sư Toàn Quốc bằng hình thức gửi câu hỏi qua email hoặc gọi Hotline0926 220 286 để được chúng tôi hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn dưới đây để hiểu rõ thêm về trình tự thực hiện đấu thầu hạn chế.

2. Trình tự thực hiện đấu thầu hạn chế

Câu hỏi: Kính gửi công ty Luật Sư Toàn Quốc, Tôi được biết quý công ty có dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí qua email nên muốn tham khảo ý kiến luật sư về vấn đề về thủ tục đấu thầu hạn chế như sau. Tôi hiện đang làm nhân viên pháp chế cho công ty cổ phần (Cảng khai thác container). Công ty tôi hiện đang là công ty đại chúng và sắp tổ chức đấu thầu ở một số hạng mục (thuê bãi, công nhân, xe cẩu).

Giá trị các gói thầu nhỏ (chắc chắn dưới 10 tỉ). Tôi có đọc luật về các bước tổ chức đấu thầu nhưng có một số điểm chưa rõ, rất mong quý công ty có thẻ giúp đỡ giải đáp. Tôi lựa chọn hình thức đấu thầu hạn chế.1. Tôi có thể bỏ qua các bước như sơ tuyển, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu. à chỉ cần gửi thư mời thầu đến bên dự thầu có được không? 2. Tôi có cần công bố hoặc thông báo việc mời thầu này đến cơ quan chức năng nào không? 3. Các phòng ban công ty tôi tự điền thư mời thầu rồi gửi cho bên dự thầu, vậy khoảng thời hạn nộp hồ sơ dự thầu có cần giống nhau không?4. Sau khi nhận được hồ sơ từ bên dự thầu, tôi cần làm gì tiếp theo? Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ quý công ty. Tôi chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Sư Toàn Quốc, với thắc mắc của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất, với vấn đề bỏ qua một số bước trong đấu thầu

Theo Điều 21 Luật đấu thầu 2013 quy định về đấu thầu hạn chế như sau: “Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu”.

Khoản 7 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định về danh sách ngắn như sau: “Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.”

Như vậy, đấu thầu hạn chế áp dụng trong trường hợp gói thầu mang tính đặc thù hoặc có yêu cầu cao về mặt kỹ thuật do đó không phải nhà thầu nào cũng đủ điều kiện để đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Do đó, đối với hình thức đấu thầu ngắn bạn chỉ cần lập danh sách ngắn những nhà thầu đủ điều kiện sau đó gửi đến cơ quan có thẩm quyền để thông báo về danh sách này mà không cần thiết phải thông qua các bước sơ tuyển, thông báo mời thầu…

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về Lựa chọn danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế như sau:

2. Đối với đấu thầu hạn chế:

a) Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;

b) Công khai danh sách ngắn: Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

3. Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu.

Thứ hai, về vấn đề công bố hoặc thông báo vấn đề đấu thầu

Điều 8 Luật đấu thầu 2013 quy định về thông tin về đấu thầu như sau:

“1. Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

d) Danh sách ngắn;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

e) Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

g) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

h) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

i) Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất:

k) Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

l) Thông tin khác có liên quan.

Điểm c, d Khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có quy định về cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu như sau:

“c) Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

d) Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp các thông tin quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu và các thông tin liên quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu;

Như vậy, với trường hợp này bạn cần phải gửi thông báo đến hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thứ ba, thời hạn nộp hồ sơ dự thầu

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu do công ty bạn tự ấn định trong thư mời thầu do đó công ty bạn cần phải ấn định một khoảng thời gian nhất định chung để cho các nhà thầu đủ điều kiện chuẩn bị hồ sơ và nộp trong thời hạn đã được thông báo.

Thứ tư, các bước khi nhận được hồ sơ dự thầu

Sau khi nhận được hồ sơ dự thầu của các nhà thầu đủ tiêu chuẩn trong thời hạn đã được ấn định công ty bạn có thể thực hiện các công việc sau:

–    Thực hiện mở thầu công khai với những hồ sơ nộp đúng hạn.

–    Thực hiện chấm thầu với các gói thầu đủ điều kiện.

–    Thông báo kết quả dự thầu và ký kết hợp đồng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *