Tư vấn tính lương làm thêm giờ khi làm thêm vào 7 ngày nghỉ tết âm lịch

Luật sư tư vấn về vấn đề tính tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Nội dung tư vấn như sau:

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐ thì tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương thực trả theo ngày làm việc bình thường x Mức tối thiểu 150% , 200% hoặc 300% x Số giờ làm

Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không kể số giờ làm thêm);

b) Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

c) Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

d) Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động.”

Theo quy định trên, trường trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì được tính tiền làm thêm giờ với mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường. Do đó, đơn vị bạn có thể chi trả cho người lao động làm thêm giờ trong những ngày này với mức cao hơn 300% tiền lương thực trả của ngày làm việc bình thường.

Điều 115 Bộ luật lao động 2012 quy định Nghỉ lễ, tết

“1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.”

Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định Nghỉ Tết Âm lịch 

“1. Thời gian nghỉ Tết Âm lịch theo Khoản 1 Điều 115 của Bộ luật lao động do người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch.”

Khoản 5 điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định

“5. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.”

Theo quy định trên, người lao động được nghỉ việc 5 ngày tết âm lịch có hưởng nguyên lương. Doanh nghiệp có thể lựa chọn nghỉ 5 ngày tết theo 1 trong 2 phương án sau: 1 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm. Nếu ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì phải bố trí nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Như vậy, trong 5 ngày lễ, tết mà đơn vị yêu cầu người lao động thì làm thêm giờ thì ngoài việc hưởng nguyên lương thì người lao động được trả lương làm thêm giờ ít nhất  là 300% so với lương thực trả ngày bình thường. Nếu yêu cầu người lao động phải đi làm thêm giờ vào 2 ngày nghỉ bù còn lại (khi ngày nghỉ lễ bị trùng với ngày nghỉ hàng tuần) thì được tính làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần (ít nhất 200%).

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời. 

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *