Tư vấn trường hợp nghỉ hưu của quân nhân ?

Nội dung tư vấn: Tôi sinh năm 1977, nhập ngũ tháng 10/1995. Đến tháng 10/2015 tôi tròn 20 năm đóng BHXH. Nếu tháng 10/2015 tôi xin phục viên, bảo lưu tiền đóng BHXH và tiếp tục đóng BHXH đến năm 10/2020 là đủ 25 năm đóng BHXH.

Khi đó tôi có được giải quyết chế độ hưu trí hay không? Cách tính lương như thế nào? Nếu thiếu tuổi thì tính ra sao? (Hiện tại hệ số tôi đang hưởng là=4,70(từ năm 2014). Năm 2008 là 4.10; năm 2011 là 4,40.). Kính xin luật sư tư vấn kỹ cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của anh chúng tôi tư vấn như sau:

Trường hợp của bạn đến tháng 10/2020 là đủ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội thì anh chưa đủ điều kiện để giải quyết chế độ hưu trí. Căn cứ quy định tại khoản 2 – Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Cụ thể thì trường hợp của anh đến năm 2020 mới được 43 tuổi ( luật quy định là 55 tuổi ) nên anh không thuộc diện được giải quyết chế độ về hưu. Chúng tôi tư vấn cho anh 2 phương án giải quyết:

Phương án 1: Anh tham gia bảo hiểm tự nguyện hoặc tham gia bảo hiểm xã hội đến 55 tuổi về hưu.

Phương án 2: Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 25 năm đợi đến đủ 55 tuổi về hưu.

Mức hưởng lương hưu hằng tháng quy định khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

” 2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”.

Cụ thể thì mức hưởng của anh khi bảo lưu thời gian đóng BHXH như sau:

+ 20 năm đầu đóng BHXH= 45 % mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội .

+ 5 năm sau đóng BHXH = 2 x 5 = 10%  mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội .

Vậy mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội anh nhận được khi bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 55%

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *