Tư vấn vấn đề nâng lương trước hạn cho ngạch chuyên viên

Tư vấn vấn đề nâng lương trước hạn cho ngạch chuyên viên

Luật sư tư vấn: thời điểm 31/12/2017 tôi được cơ quan đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và được xét nâng lương trước thời hạn là lần đầu tiên là trước 12 tháng theo quy chế cơ quan (thời hạn nâng bậc lương thường xuyên của tôi đúng vào ngày 01/7/2018 nâng lên bậc 4 là 3,33 – ngạch chuyên viên).

Kính chào Luật gia – Luật Sư Toàn Quốc. Cho tôi hỏi như sau: đến thời điểm 31/12/2017 tôi được cơ quan đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và được xét nâng lương trước thời hạn là lần đầu tiên là trước 12 tháng theo quy chế cơ quan (thời hạn nâng bậc lương thường xuyên của tôi đúng vào ngày 01/7/2018 nâng lên bậc 4 là 3,33 – ngạch chuyên viên). Vậy thời gian tính nâng bậc lương trước hạn của tôi là tính từ 01/01/2018 – 01/7/2018 (07tháng) hay theo quy định của Bộ LDTBXH là tính từ thời điểm được nâng lương thường xuyên (01/7/2018) lùi lại đến số tháng được hưởng tính cho nâng lương trước hạn là 12 tháng (01/7/2017 – 01/7/2018). Và mốc thời gian 31/12 của năm tính xếp nâng lương trước hạn có phải là làm căn cứ để tính từ 01/7/2018 lùi lại đến 31/12/2017 để tính hưởng nâng lương trước hạn của tôi là 07 tháng?! Rất mong Luật gia phản hồi sớm giúp tôi thắc mắc nêu trên ạ! Trân trọng.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới Công ty Luật Minh gia chúng tôi, vấn đề bạn đưa ra chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1, khoản 2 Điều 2 và điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn nâng bậc lương cho cán bộ, công, viên chức quy định:

“Điều 1. Phạm vi và đối tượng

…b) Những người xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

c) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.

d) Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.”

“Điều 2. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên

2. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

a) Đối với cán bộ, công chức:

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

b) Đối với viên chức và người lao động:

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

…”

“Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

…”

Như vậy, theo thông tin bạn đưa ra: bạn được cơ quan đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và được xét nâng lương trước thời hạn lần đầu tiên trước 12 tháng theo quy chế cơ quan theo ngạch chuyên viên, tức là bạn sẽ được nâng lương trước thời hạn là 1 tháng hoặc 2 tháng hay 3 tháng… nhưng thời hạn tối đa là 12 tháng. Do đó căn cứ điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này, thời gian tính nâng bậc lương trước hạn của bạn là tính từ 01/01/2018 – 01/7/2018 (07 tháng). Vì vậy, mốc thời gian 31/12/2017 sẽ được tính xếp nâng lương trước hạn của bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Nguyễn Thị Hằng Nga – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *