Tư vấn về bảo hiểm xã hội một lần theo quy định Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật sư tư vấn về quyền lợi của người lao động khi muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 xử lý như thế nào? Nội dung hỏi và tư vấn như sau:

Chào luật sư! Cho em xin hỏi em làm việc tại công ty ký hợp đồng từ thang 10/2010 đến hết tháng 5/2015 em chấm dứt hợp đồng với công ty. Như vậy em làm việc tại công ty là 4 năm 8 tháng nhưng từ tháng 10/2011 đến tháng 1/2012 em nghỉ thai sản không đóng bảo hiểm nên trong sổ bảo hiểm của em nghỉ là em tham gia đóng bảo hiểm chỉ có 4 năm 4 tháng thôi. Cụ thể mức đóng bảo hiểm của em như sau:
Tháng 10/2010 -> 12/2010: 1.250.000.
Tháng 01/2011 ->09/2011: 1.600.000
Tháng 10/2011 ->01/2012: Nghỉ thai sản.
Tháng 2/2012 ->12/2012: 2.200.000
Tháng 1/2013 ->12/2013: 2.600.000
Tháng 1/2014 ->2/2014: 3.000.000
Tháng 3/2014 ->12/2014: 3.200.000
Tháng 1/2015 ->5/2015: 3.600.000

Như vậy em sẽ được hưởng mức trợ cấp BHXH 1 lần là bao nhiêu? Em xin luật sư tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn nhiều!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2006:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
d) Ra nước ngoài để định cư.

Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần thì bạn sẽ nộp hồ sơ tại tổ chức bảo hiểm để thực hiện rút bảo hiểm xã hội một lần. Trong khi đó Luật bảo hiểm xã hội 2014 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2016, do đó chế độ bạn được hưởng sẽ áp dụng Luật bảo hiểm xã hội 2014. Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 là không cho hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đối với trường hợp của bạn. Tuy nhiên, thời gian vừa qua Chính phủ đã nhất trí sẽ sửa đổi theo hướng nếu người lao động không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thì được hưởng BHXH một lần. Bạn sẽ được hưởng với mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng được quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, thời gian bạn nghỉ thai sản từ tháng 10/2011-1/2012 vẫn sẽ tính là thời gian đóng bảo hiểm. Do đó, thời gian tham gia bảo hiểm của bạn là 4 năm 8 tháng. Lúc này, bạn có quyền yêu cầu công ty liên hệ với tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận lại thời gian từ 12/2011-1/2012 được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *