Tư vấn về bảo lưu trợ cấp thất nghiệp.

Luật sư tư vấn giải quyết trường hợp không trình diện khai báo thất nghiệp khi có việc làm mới, có được bảo lưu hay không.

Nội dung tư vấn: Kính chào luật sư, Em xin có 1 câu hỏi về lĩnh bảo hiểm thất nghiệp. Bạn của em đã làm bảo hiểm thất nghiệp và được lĩnh 4 tháng tiền bảo hiểm, bắt đầu từ 11/2015 đến 3/2016. Tuy nhiên sau đó bạn này đã đi làm 1 công ty từ tháng 12/2015 nên chỉ đến lĩnh bảo hiểm trong tháng 11. Từ tháng 12/2015 thì bạn này ko đến lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp, cũng không đến trình diện khai báo thất nghiệp với suy nghĩ là không khai báo thì số tháng đó tự động được bảo lưu. Nay sau 2 năm, bạn này kiểm tra thì thấy số tháng đóng bảo hiểm đã bị trừ. Đến trung tâm việc làm thì từ chối xử lí. Vậy cho hỏi việc trung tâm việc làm trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp còn lại của bạn này (3 tháng) dù bạn này ko đến lĩnh tiền là đúng hay sai. Số tiền 3 tháng thất nghiệp đó bạn này ko nhận thì biến đi đâu? Cảm ơn luật sư! Thanks and best regards,

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại điều 53, Luật việc làm 2013 về Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

“1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;

k) Chết;

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

n) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

Từ những quy định trên của Luật việc làm, thì trường hợp không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 và không thuộc các trường hợp tại điểm a, b Khoản 1, Điều 52 thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đối với trường hợp của bạn, bạn đã không thực hiện việc thông báo về tìm kiếm việc làm hàng tháng do bạn không đến đúng hẹn mà không làm thủ tục thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do đó, bạn sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên, tháng 12/2015, bạn của bạn đã tìm được việc làm mới. Do đó, bạn của bạn sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.  Và khi bạn của bạn bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp tìm được việc làm mới được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật việc làm 2013.

Mặt khác, căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo lưu trợ cấp thất nghiệp như sau:

“…6. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau thời hạn nêu trên, tổ chức bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản với trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Thông báo về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bảo hiểm xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định…”

Như vậy, theo quy định pháp luật trên, nếu bạn không thông báo, cơ quan có thẩm quyền nhà nước sẽ tự động thực hiện thủ tục bảo lưu trợ cấp thất nghiệp cho bạn.

Vậy nên, việc trung tâm việc làm trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp còn lại của bạn này (3 tháng) dù bạn không đến lĩnh tiền là trái với quy định của pháp luật. Bởi vì bạn vẫn được bảo lưu trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Do đó, nếu họ từ chối, không giải quyết, bạn có thể làm đơn khiếu nại đến cơ quan đó để giải quyết.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *