Tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo nghề

Nội dung yêu cầu tư vấn: Thưa Luật sư . Cháu có đi học trường cao đẳng nghề T.K.S VN Cháu có ký kết hợp đồng lao động.trong thời gian thực tập đo sức khỏe không đảm bảo cháu đã bỏ việc. Bây giờ nhà trường gửi thư lên bắt đền chi phí đào tạo. Là 36tr. Vậy thưa Luật sư cháu phải làm thế nào ạ. Trường hợp này cháu có phải bồi thường theo quy định pháp luật không? Nếu cháu không trả số tiền trên thì sẽ bị làm sao?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Do thông tin bạn cung cấp không cụ thể, nên để được tư vấn chi tiết hơn bạn cần trình bày chi tiết hơn và xác định rõ một vấn đề sau: Bạn ký kết hợp đồng lao động với chủ thể nào ? và giữa bạn và người sử dụng lao động đó có ký hợp hợp đồng đào tạo nghề hay không ? Nếu có thì nội dung của hợp đồng như thế nào ?

Trong trường hợp bạn ký HĐLĐ với chính trường cao đẳng bạn đang học thì bạn sẽ chỉ phải chịu bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ nếu: bạn ký hợp đồng đào tạo nghề với trường cao đẳng, theo đó trường sẽ chi trả chi phí đào tạo cho bạn trong suốt quá trình bạn học nghề. Sau khi kết thúc thời gian học nghề bạn có nghĩa vụ phải làm việc cho Trường cao đẳng theo thời gian mà 2 bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 62 Bộ luật lao động 2012 về Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề, được quy định như sau:

“1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.”

Trong trường hợp bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do đau ốm không thể tiếp tục làm việc được thì bạn vẫn có thể phải bồi thường chi phí đào tạo, nếu trong hợp đồng học nghề bạn ký kết có ghi nhận về việc bạn phải bồi thường chi phí đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng sau khi được đào tạo nghề.

Việc bạn có phải bồi thường chi phí đào tạo học nghề hay không phụ thuộc rất nhiều vào nội dung của hơp đồng đào tạo nghề mà bạn đã ký kết. Trong trường hợp bạn không ký kết hợp đồng đào tạo nghề hoặc nội dung hợp đồng không có sự thỏa thuận về vấn đề bồi thường thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như vậy, bạn có thể sẽ không phải bồi thường chi phí đào tạo cho Trường cao đẳng.

Trường hợp bạn phải bồi thường theo đúng hợp đồng đào tạo nghề bạn đã ký kết mà bạn khống trả khoản tiền này, thì phí Trường cao đẳng có quyền khởi kiện đòi bồi thường bạn về khoản chi phí đòa tạo đó.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *