Tư vấn về các chế độ được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi có một số vướng mắc về chế độ hưu trí khi nghỉ hưu trước tuổi. Cụ thể như sau: Tôi đang công tác tại công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nhà nước có hệ số khu vực 0,5 .Hiện nay công ty đang lập đề án chuyển sang Cty TNHH 2 thành viên trở lên,Về bản thân tôi năm nay mới đúng 53 tuổi,có thời gian công tác và đóng BHXH là 34 năm.

Trong năm 2015 Tôi có thể xin nghĩ hưu trước tuổi được không ? Nếu được thì tôi được hưởng những chế độ gì?  trợ cấp của công ty ?

Các chế độ của BHXH Xin Luật sư tư vấn cụ thể rất cảm ơn .Lý do xin nghĩ khi chuyển qua loại hình Công ty TNHH 2 thành viên tôi không được trưng dụng .

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi gửi câu hỏi tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về trợ cấp thôi việc.

Căn cứ theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động 2012 “…thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.”

Như vậy, khi bác và công ty chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho bác.

Thứ hai, về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

Để được hưởng lương hưu trước tuổi, bác cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Theo đó, điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, như sau:

“Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

Như vậy, trong trường hợp của bác thì: bác đã có 32 năm đóng bảo hiểm xã hội, tính đến năm 2015 bác đã 53 tuổi. Song trong thư tư vấn bác không đề cập đến việc tỷ lệ suy giảm khả năng lao động là bao nhiêu. Bởi vậy, bác cần đáp ứng được điều kiện này. Theo đó bác sẽ được hưởng chế độ hưu trí khi nghỉ hưu trước tuổi khi có đầy đù 3 điều kiện: có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, đủ 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ.

Bên cạnh đó, trong thư tư vấn bác có đề cập đến lý do bác xin nghỉ hưu là do không được trưng dụng khi công ty chuyển đổi loại hình. Nếu trong trường hợp bác không đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 51 thì bác có thể xin bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 57. Đến khi bác đủ tuổi hưởng lương hưu (60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ) thì bác sẽ được hưởng lương hưu theo quy định của luật bảo hiểm xã hội.

Thứ ba, về mức hưởng lương hưu.

Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội quy định Mức lương hưu hằng tháng

“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.”

Thứ tư, về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Do bác đã có 34 năm, nên ngoài lương hưu hằng tháng bác còn được hưởng Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Mức hưởng cụ thể như sau:

“1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *