Tư vấn về các quy định và điều kiện dự thi nâng ngạch công chức

Tôi thi đỗ công chức tháng 11 năm 2014. Tôi có bằng trung cấp hưởng lương bậc 1 hệ số 1,86. Tôi muốn học liên thông nhưng không biết nên đi học đại học vừa học vừa làm hay cao đẳng chính quy. Vì đợt tôi thi công chức huyện tôi không lấy bằng vừa học vừa làm nhưng mọi người bảo đỗ rồi thì không sợ vẫn thi nâng lương được.

Tôi muốn hỏi nếu tôi học xong đại học vừa học vừa làm thì tôi có được hưởng lương đại học không hay phải chờ khi nào có kì thi nâng ngạch thi đỗ mới được nâng lương. Trường hợp của tôi là nâng ngạch hay chuyển ngạch? Tôi cần có đủ những điều kiện gì để thi? Tôi mong sớm nhận được hồi âm. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trường hợp của bạn nếu bạn muốn hưởng lương theo hệ số đại học thì bạn phải thi nâng ngạch công chức. Nâng ngạch công chức phải thông qua thi tuyển mang tính cạnh tranh, không được xem là chính sách tiền lương, mà để khẳng định, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngang tầm với ngạch họ sẽ giữ.

Về điều kiện thi tuyển nâng ngạch công chức

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP  ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức về Căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức

“1. Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

2. Nguyên tắc cạnh tranh trong kỳ thi nâng ngạch được thực hiện giữa các công chức trong cùng cơ quan quản lý công chức.

3. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.”

Về hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức

Theo Điều 16 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì nếu bạn muốn dự thi nâng ngạch công chức cần có đủ

a) Bản sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu số 2c, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

b) Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch;

đ) Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức dự thi.”

Tháng 3 hàng năm, căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP  ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, các cơ quan nhà nước xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch của từng ngạch công chức gửi Bộ Nội vụ;  cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch của từng ngạch công chức gửi Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để thống nhất tổ chức thực hiện.

Vậy nếu bạn muốn thi nâng ngạch công chức thì bạn cần theo dõi và cập nhật để biết thông tin về kỳ thi và ngày thi.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *